Saturday, July 27, 2013

FALSADAH AL QURANFALSAFAH ALQURAN DAN AL HADIS

QURAN

Kalau Quran ini diturunkan ke atas sebuah gunung (gunung batu, tentulah engkau (Muhammas s.a.w.) akan melihat gunung itu tunduk dan belah - pecah dan hancur - , kerana takutnya kepada Allah. Itulah perumpamaan yang Kami (Allah)buat untuk manusia, agar mereka dapat memikirkan.' *
- Al Hasyr:21 .
*  Sesuai dengan mengingati ‘Nuzul Quran’ - permulaan turun kalaimat - kalimat Allah dalam al Quran - , maka, alamngkah baiknya kita merenung dan meneoliti maksud ayat Qurann di atas ini.     

JANGAN BENCAI WANITA

”Jangan seseorang lelaki mukmin membenci seseieang wanita, sebab jika dia tidak senang hati dari wanita itu tentang sesuatu budipekertinya, tentulah dia merasa senang hati daribudipekertinya yang lain, atau selain dariu budipekerti yang dibencinya itu. *
- Rasul Allah, Muhammad al amin s.a.w..
- Perawi: Imam Muslim.
*  Pada seseorang wanita, dikatakan ada sekurang - kurangnya 33
    pekerti yang baik dan yang buruk. Misalnya, pekertinya ’rajin
    beribadat’ tetapi gemat mengumpat.  
   Cemburu seperti ketam betina, tetapi murah hatinya. Begitulah
    seterusnya.
   Maka, wanita ibarat kebun bunga; ada bunga harum ada bunga tidak

   harum dan ada bunga bau tahi ayam dan sebagainya. 

No comments: