Monday, July 15, 2013            ALLAH REDAKAN SULTAN BRUNEI DARUL SALAM

  Saya mengucapkan, "Allah Subhanahu wa Tallah mengurniakan keselatan, kesejahteraan da keredaan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Bruinei Darul Salam, sempena hari kepouteraan baginda, pada hari ini. - Mokhtar Petah, Penulis buku 'Yang di - Pertuan Agong ke -14.   
No comments: