Monday, January 30, 2012

MAKSUDDARI AL QURANQURAN DAN JALAN YANG LURUS

Hai ahli kita (manusia - manusia yang beriman dengan kitab - kitab Allah, Zabur, Taurah dan Injil), sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasaul Kami (Muhammad s.a.w.) dengan menerangkan kepda kalian, banyak dar (keterangan dan hukum -erundangan termasuk hudud) yang telah kalian sembunyikan dari kitab suci, dan ia menfaatkan kalian (dengan tidak mendedahkan) banyak perkara (yang kalian sembunyikan). Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya kebenaran (Nai Muhammad s.a.w.) dari Allah dan sebuah kitab (Quran) yang jelas keterangannya.
Dengan (Quran) itu Allah menunjukkan jalan - jalan keselamatan dan kesejahteraan kepaa sesiapa yang mengikut keredaanNya, dan (dengannya) Allah keluarkan mereka dari gelap gelita (kufur) kepada cahaya (iman) yang terang dengan izinNya; dan (dengan itu juga) Alklah menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.
- al Maaidah:15,16.

No comments: