Wednesday, January 25, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN


BENCANA DI BUMI

Tidak ada satu kesusahan atau bencana (bala) yang ditimpakan di muka bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kalian , melainkan telah seddia ada dalam Kitab (ketentuan Kami - Allah) sebelum Kami (Allah) menjadikannya; sesungguhnya mengadakan yang demikian itu, adalah mudah bagi Allah.
(Kalian diberitahu tentang bencana (bala) supaya kalian tidak berdukacita akan apa yang terlah luput - hilang - daripada kalian, dan tiak pula menggembirakan (dengan cara sombong atau takbur) denga apa yang dikurnaiakan Allah kepada kalian. Dan (ingatlah), Allah tidak suka - kasih - kepada orang - orang yang sombong - takbur.
- al Hadid:22,223.

No comments: