Tuesday, January 24, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN

                                                             LEMAH DAN JADI KUAT

Allah yang mencipta kalian bermula dengan keadaan lemah, selepas perkeadaan lemah itu, Dia (Allah) menjadikan kalian kuat. Setelah itu Dia (Allah) menjadikan kalian lemah pula serta tua beruban. dia menciptakan apa yang dkehendakiNya, dan Dia (Allah)lah juga yang Maha Mengetahui. lagi Maha Kuasa.
- Ar Rum:54

No comments: