Friday, January 20, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN

                                                    
                                                      PERKATAAN YANG BAIK

Katakanlah (Muhammad s.a.w.) kepada hamba - hambaKu, (supaya) mengucapkan perkatan yang lebih baik (benar, jujur, sopan atau berakhlak mulia, bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain); sesungguhnya syaitan (syaitan sebenar dan manusia yang menjadi mahasiswa universiti syaitan) itu menyebarkan (melalui lidah, media dan lain) perselisihan di antara mereka (manusia), dan syaitan itu memang menjadi musuh yang terang bagi manusia.
             Dan Allah lebih mengetahui tentang kalian, kalau Dia (Allah), (hendak) diberikannya kaliah kurnia, dan kalau Dia (Allah) menghendaki kalian(jatuh dan sebagainya), di siksakanNya kalian, dan Kami (Allah) utus engkau (Muhammad s.a.w.) bukanlah sebagai penjaga mereka (orang - orang yang mengikut syaitan).
- al Isra:53,54.

No comments: