Friday, January 6, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN

                                            DOSA BAGI ORANG MENGUMPAT

Wail (celaka) bagi tiap - tiap orang mengumpat, penesta,
Yang menumpulkan kekayaan dan menjadikan harta itu persiapannya (tidaik dikeluarkan untuk masalah bersama, tidak dikeluarkan untuk kewajiban dalam agama Islam, hanya digunakan untuk dirinya dan keluarganya semata - mata).
Dikira hartanya itu dapat mengekalkan dirinya (tidak mati),
Janganlah! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam bahaya yang menghancurkan,
Dan apakan yang menyebabkan engkau mengerti, apa sahaja yang menghanccurkan itu? (iaitu) api yang dinyalakan Allah, Yang naik ke hati.
Sesungguhnya, (api) itu ditutup atas mereka,
Dalam tiang yang panjang (nesbahkan amat panas api itu dan tidak dapat melepaskan diri sesiapa yang dicampak ke dalamnya).
- al Humazah (pengumpat): 1 - 9No comments: