Monday, January 16, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN                                                              MENJADI KAFIR

Kalian jangan berdukacita, kerana mereka segera menjadi (orang kafir atau murtad); sesungguhnya mereka itu tidak merugikan Allah sedikitpun. Allah tidak hendak memberi bahagian kepada mereka pada hari akhirat dan mereka akan mendapat (ditimpa) azab yang besar.
- Ali Imran:176

No comments: