Tuesday, January 31, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN                                                                MEMESONG HATI

Ya Tuhan (Allah) kami, jangan Engkau memesongkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmnat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang mengurniakan pemberian yang melimpah - limpah.
Ya Tuhan (Allah) kami, sesunguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan semua manusia tidak mengira bangsa dan warna kulit - untuk (menerima balasan pada) suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak waham padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.
- al Baqarah:8,9.

No comments: