Tuesday, January 10, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN

                             BERSAMA ORANG - ORANG BENAR

 
Hai orang - orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang - orang yang benar.
- At taubat:119

Nota:
Orang - orang benar, ialah golongan atau organisasi yang menjunjung dan mengamalkan undang - undang Allah, taatkan Allah dan berjuang pada jalan Allah.No comments: