Sunday, January 15, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN                                                  MEMAKAN HARTA BATIL


Jangan kalian memakan harta yang lain daripadsa kalian dengan jangan yang batil (salah) dan (jangan) mengemukakan (urusan) harta itu kepada hakim (muka pengadilan), supaya kalian dapatg memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan (dengan jalan) melakukan dosa, pada hal kalian mengetahui (tentang harta itu)
- Al Baqarah: 188

 
Nota:
Antara harta - hara yang batil atau salah ialah:
1 - Hasil samun dan curi.
2 - Hasil zina, lacurf dan filem yang lucah dan lakonan yang ditegah Islam.
3 - Riba.
4 - Rasuah atau hasil menyelewengan sebagai poegawai kerajaan dan lain.

No comments: