Wednesday, January 11, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN                                           ALLAH ITU HAMPIR DENGAN KITA

Wa iza salaka 'ibaadi 'anni fainni qarib ajibu da'awatad da'i iza da'ani falyastajibuu li wal yu'munuubi la'allakum yarsyudun.
-al Baqarah:186

Dan bila hamba - hambaKu bertanya kepada kamu (Muhammads.a.w.) tentang Aku, maka sesaungguhnya Aku hampir (dekat). Aku memperkenankan permintaan orang - orang yang memeinta kepadaKu. Oleh itu perkenankanlah seruanKu dan berimanlah kepadaKu, mudah - mudahan mereka berjalan (berurusan ) dengan lurus.

No comments: