Wednesday, May 14, 2008

Sajak

MUKMINKAH KITA?

(Untuk kawan-kawan)

Macam rambutan jantan;

Orang berbunga,

kita berbunga,

Orang berbuah,

kita tidak.

Islam agama kita,

Ia kata kita,

Sembahyang orang,

sembahyang kita,

Puasa orang,

Puasa kita,

Zakat dan haji,

Kita juga sama,

Pelembagaan Islam,

Negara Islam,

Laung orang,

Kita diam membatu.

Pak pandir bertanya, “Islamkah kita?”

Tanya Si Luncai , “Mukminkah kita?

Kita, si buta hilang tongka!

Putrajaya Mokhtar Petah

No comments: