Wednesday, May 14, 2008

QURAN

Dan kamu kenangkan, pada masa Tuhan menjadikan kamu khulafa (pemegang kuasa) sesudah ‘Ad, dan dikurnia-Nya kamu tempat di bumi, membina istana di atas dataran, dan memahat bukit untuk tempat tinggal. Dan kenangkanlah kurniaan Tuhan, dan janganlah kamu membuat kebinasaan di muka bumi dengan melakukan kejahatan.

Al A’raf: 74

No comments: