Tuesday, February 28, 2012                              MAKSDU DARI AL QURAN DAN AL HADIS


                                 MEMBELENGGU MANUSIA

Sesungguhnya, Kami (Allah) jadikana (kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran) sebagai membelenggu (mengikat) kedua – dua tangan mereka ke batang leher mereka; sampai (menongkatkan) dagu mereka lalu menjadikan mereka terdongak.
Dan Kami (Allah) jadikan( sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda, pangkat dan kuasa) sekatan (yang menghalang mereka daripada memandang  kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada) di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka dari dapat memikirkan azab yang ada) di belakang mereka; maka dengan demikian mereka tidak dapat melihat (jalan yang benar).
 – Yasin:8,9.


HADIS

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

“Bukanlah yang dikatakan kaya itu kerana banyak harta benda, tetapi, kaya (sebnar)adalah cukup hati (reda menerima apa yang ada).
 – Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim.


                            MAKSUD DSRI AL QURAN DAN AL HADIS                                 MEMBELENGGU MANUSIA

Sesungguhnya, Kami (Allah) jadikana (kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran) sebagai membelenggu (mengikat) kedua – dua tangan mereka ke batang leher mereka; sampai (menongkatkan) dagu mereka lalu menjadikan mereka terdongak.
Dan Kami (Allah) jadikan( sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda, pangkat dan kuasa) sekatan (yang menghalang mereka daripada memandang  kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada) di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka dari dapat memikirkan azab yang ada) di belakang mereka; maka dengan demikian mereka tidak dapat melihat (jalan yang benar).
 – Yasin:8,9.


HADIS

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:

“Bukanlah yang dikatakan kaya itu kerana banyak harta benda, tetapi, kaya (sebnar)adalah cukup hati (reda menerima apa yang ada).
 – Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Sunday, February 26, 2012
MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS

KENDERAAN

Dia (Allah) menciptakan segala - gala berpasang - pasang (dari manusia, haiwan, tumbuhan, peralatan dan sesuatu yang lain), dan dijadikan kapal dan haiwan ternakan itu menjadi kenderaan untuk kalian. Supaya kalian dapat duduk (mengenderai, menumpan atau duduk) di atasnya ponggong (belakang)nya, kemudian (patut benar) kalian ingat akan kurniaan Tuhan kalian,pada ketika kalian duduk tetap di atasnya, dan ucapkanlah: "Subhanal lazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin - Maha Suci Allah yang telah mengadakan - senua - ini untuk keperluan kami, dan kami tidak dapat mengendalikannya* (hanya dengan kurniaan Allah). - Azzukhruf:12,13.
* Tiap - tiap orang Islam, setiap kali hendak menunggang kenderaan, banyaklah 'Basmalah' 3 kali atau 40 kali dan mohon kepada Allah untuk mengelakkan dari segala keburukan.
Pada waktu itu, jaga adab sopan terhadap orang lain, kselamatan sendiri dan orang lain, kerana jika kenderaan itu kita pandu dengan tidak beradap dan kita mengetahu bahayanya, jika berlaku kemalangan hingga berlaku kematian, maka, mati itu sama dengan membunuh diri.
Dalam perjalanan, sentiasa memasang lagu yang asyik; sentiasa ingatkan Allah atrau berzikir.HADIS

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:
"Sesiapa yang mengadakan cara baru, model baru (atau tambah - tambah) dalam agama Islam (tidak berdasar dalil dalil dari Quran atau Hadis), maka cara ibadat itu tertolak (Allah dan RasulNya tidak mnenerima dan ibadat itu menjadi sia - sia atau mungkin khurafat dan syirik)*. - Perawi: Ikam Bukhari dan Imam Muslim.
*Bai'ah (janji setia) atas jalan Allah, dalam parti politik yang berjuang kerana jakan Allah (bukan nasinilisme dan kapitalisme dl) boleh. Tidak salah dalam Islam.

Saturday, February 25, 2012

SAJAK
SEMUA BETUL DAN SALAH


Langit nganga matahari tawa,
Najib betul,
Anwar, Hadi betul,
Pergisiran mereka salah.

 
Najib Salah,
Anwar, Hadi salah,
Sebab mereka bermusuhan,
Lawan hukum Allah.

 
Langit nganga matahari tawa,
Najib, Anwar dan Hadi,
Pilih dengan iman;
Syurga atau neraka.

Perang Besar ............Putrajaya

MAKSUD DARI AL QURAN DANAL HADIS
MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS

KEBAJIKAN

Kalian tidak sekali - kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaikan (yang sempurna) sebelum kalian dermakan sebahagian dari apa yang kaklian sayang (harta benda dan apa sahaja). Dan sesuatu yang kalian dermakan, maka sesunguhnya Allah mengetahui.
- Ali Imran:92.HADIS

 
                                             KAHWIN PAKSA TIDAK SAH

 
Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memberitahu:

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'an, katanya: Nabi Muhammad memberitahu: Tidak boleh dinikahkan wanita janda sehingga diminta perintah (persetujuannya), dan tidak boleh menikah gadis sehingga diminta izinnya." Sahabat bertanya: "Bagaimana izinnya?" Jawab Rasul Allah: Jika dia diam (setuju dan bukan kerana paksa atau takut). - Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Penjelasan: Kahwin gadis dengan paksaan ibu bapa dan lain, maka, kahwinnya tidak sah. hidupnya dengan suaminya dalam keadaan zina berpanjangan.

Friday, February 24, 2012
MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS


Sesungguhnya ucapan orang - orfang yang beanr - benar beriman (kpada Allah), apabila diajak taat kepada Allah dan Rasul - Nya (Muhmmad s.a.w.) , untuk memberikan hukum di antara mereka (hukum yang dinyatakan Allah dalam Quran), maka mereka berkata: "Kami mendengar dan kami taat." Mereka yang demikianlah orang - orang beruntung.
- An Nur:517 PERKARA


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. mmaklumkan:
Tujun orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain dari naunganNya, iaitu: (1) Pemimpin yang adil, (2) Pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah 'AZza wa jallah., (3) Lelaki yang hatinya bergantung (sering teringat) dalam hatinya untuk kembali (beribadat) dalam masjid, (4) Dua orang lelaki saling mengasihi satu sama lain kerana Allah, brkmpul saling mengasihi dan berpisah saling mengasihi,(5) Lelaki yang diundang oleh perempuan bangsawan dan jelita, tetapi dia berkata: "Saya takut kepada Allah", (6) Lelaki yang memberi sedekah, tetapi dia menyembunyikan, seolah - olan tangan kirinya tidak mengetahu akan apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya (tidak menyebarkan sedekahnya), (7) Lelaki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, dan mengalirkan air mata (kerana taat dan insaf).
- Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslaim

Thursday, February 23, 2012MAKSUD DARI AL QURANAGAMA ISLAM

Sesiapa yang mencari agama selain dari agama Islam (termasuk undang - undang untuk kehidupan sendiri, keluarga, masyarakatr dan negara), maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada Hari Akhirat kelak dari orang - orang yang rugi.
- Ali Imran:85

Wednesday, February 22, 2012
MAKSUD DARI AL QURAN


 
KEROSAKAN DI BUMI

Jangan kalian melakukan kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang memnbawa kebaikan padanya (setelah Allah menjadikan berbagai jenis nikmat keruhanian dan kebendaan di bumi), dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau - kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan berharap - harap (agar dimakbulkan). Sesungguhnya, rahmat Allah itu dekat dengan orang - orang yang memperbaiki amalannya
. - al A'raaf:56.

Tuesday, February 21, 2012

                                       

                                            MENJALANKAN HUKUM
Sesiapa (mereka dari orang - orang Islam) yang menjakankan hukum (syariat) tidak dengan yang diturunkan Allah (dalam Quran), maka mereka itu, adalah orang - orang kafir.
- Al Maaidah:44

Sunday, February 19, 2012AL QURAN


Kitab al Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datang dari Allah dan tentang kesempurnaannya); ia juga menjadi petunjuk bagi orang - orang yanfg taqwa.
- al Baqarah:1

Friday, February 17, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADISMANUSIA DALAM BENTUK SEMPURNASesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik - baiknya (berkelengkapan badan sesuai dengan keadaan).
Kemudian ( jika dipanjangkan usia sehingga tua dan menyalah gunakan kelengkapan tersebut), Kami (Allah) kembalikan dia keserendah - rendah peringkat orang - orang yang rendah (hina).
Kecuali mereka yang beriman salih, maka, mereka beroleh pahala yang tidak putus.
- puatus. - at Tin:4 - 6.

 

                                                   MATI SYAHID


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:
"Mati syahid' ada lima jenis, iaitu:
1 - Disebabkan wabak kolera,
2 - sakit perut,
3 - Karam dalam air (termasuk kerana banjir),
4 - Ditimpa tanah runtuh (termasuk gempa bumi),
5 -Mati dalam perang pada jalan Allah."
- Perawi: Abu Hurairah dan Imam Bukhari.
Nota.

Mati dalam perang kerana lain dari jalan Allah, seperti perang di bawah PBB, NATO dan laian tidak mati syahid.

Thursday, February 16, 2012

DILAKNAT PARA NABI


Orang - orang kafir Yahudi dari Bani Israel dilaknat (dalam kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yangdemikian itu disebabkan mereka menderhaka (kepda Allah dan para Rasul Allah) dan selalu menceroboh.
Mereka sentiasa tidak melarang - larangan (sesama mereka) dari melakukan perbuatan mungkar (derhaka dan menceroboh), yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya,amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan.
- Al Maidah:78,79

                                                             REDA SUAMI

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:
"Setiap perempuan (isteri) meninggal dunia dan suaminya reda (memaafkan segala perbuatan salahnya kepada suaminya),maka perempuan (isteri) itu akan masuk syurga. - Perawi: Imam Tarmizi.
Hadis ini sahih.
Dari kitab SENAN AT TARMIZI (2), hal.500.Wednesday, February 15, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN DAN AL HADIS                                                  BANI ISRAEL - YAHUDI

Tidakkah angkau mengetahu (hai Muhammad s.a.w.) tentang (kisah) ketua - ketua Bani Israel setelah (wafat) Nabi Musa, pada ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Lantikkan seorang raja untuk kami , supaya kami boleh berperang (bersama dengannya) pada jalan Allah." Nabi mereka menjawab: "Tidakkah pasti, jika kalian kelak diwajibkan berperanga (pada jalan Allah) kalian tidak akan berperang?" Mereka berkata: Mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan (dari ) anak - anak kami? " Maka, apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka telah membelakangkan kewajiban itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan (ingatrlah) Allah Maha mengetahui akan orang - orang yang zalim.
- al Baqarah:248

 
Oleh kerana orang - orang Bani Israel amat menginkari Allah dan RasuklNya, maka Allah mengutuk mereka dengan firmanNya:
Dan Sesaungguhnya kalian telah mengetahui (betapa buruknya akibat) orang - oran gdi antara kalian yang melanggar (larangan) pada hari Sabtu (Menurut kebanyakan ulama dan pakar tafsir al Quran, hari orang - orang Bani Israel - Yahudi telah berubah dari hati manusia kepada hati kera; tidak ada belas kasiahan, zalim dan sebagainya), lalu Kami (Allah) berfirman: "Jadilah kalian kera yang hina (dibenci oleh umat manusia yang beriman teguh kepada Allah."
- al Baqarah:65.

Nota: Maka, kerana Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pernah bersahabat dan belajar sedikit sebanyak dari saya, pada masa beliau menuntut di Maktab Melayu Kuala Kangsar dulu, dan sesuai dengan Majlis Ulama PAS, maka, jika benar Anwar berkata seperti membela atau menolong Yahudi dan negaranya, maka, eloklah tarik baik, atau, kalau tidak benar, terangkanlah secara jujur.
Saya tahu media yang menyiarkan percakaoannya itu, adsalah milik orang - orang Yahudi yang berkulitkan orang Amerika atau orang British dan lain.ORANG MUSYRIK


Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memberi peringatan:
Dari Samurah bin Jundah radiallahu 'an, bahawa Rasulu Allah, Muhammad s.a.w. telah memberi peringatan: "Sesiapa (pemimpin negara, pemimpin masyarakat dan indicvidu muslim dan muslimah) bersatu dengan orang - orang musyrik (orang kafir yang menyengutukan Allah, seperti mengaku Nabi Isa dan Uzir* anak Allah, patung dan sebagainya adalah Allah dan disembah), dan tinggal bersama - sama (mereka), maka dia itu sama dengan orang musyrik tersebut.
- Perawi: Abu Daud.*

* Lihat Quran, surah at Taubah atau al Bara'ah:30
* Dari buku Hadis NAILATUL AUTHAR , Jilid 6, muka surat: 2895.
Tuesday, February 14, 2012

LUPAKAN PERINTAH ALLAH

Hai orang - orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah(mengeerakan segala yang duisuruh - perintah - dan meninggalkan segala yang dilarang); dan tiap - tiap individu muslim melihat apa yang dia telah sediakan (amalan - amalannya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kalian amalkan.
Dan janganlah kalian menjadi seperti mereka yang telah melupakan (amalan baik) diri mereka. Mereka itulah orang - orang yang fasik (jahat - derhaka kepda Allah)


ISTERI DILAKNAT ALLAH

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'an, bahawa Rasul Allah, Muhammad s.a.w. telah mengeluarkan amaran:
"Jikalau seseorang lelaki - suami - mengajak isterinya ke tempat tidurnya (untuk menunaikan cinta masing - masiang), lalu isterinya menolak, kemudian lelaki - suami - itu bermalam dalam keadaan marah (atau sedih), maka isterinya itu dilaknat para malaikat - dengan isin Allah -(ertinya dilaknat Allah) sehingga kepaaa waktu pagi.
- Dari kitab Riyadhus solihin: Imam Nawawi, halaman:1597.

Monday, February 13, 2012AKU TIDAK MENYEMBAHKatakan (Muhammad s.a.w.): "Hai orang - orang kafir (merekayang beragama yang menyengutukan Allah, termasuk agama Hindu),
Aku tidak akan menyembah (masuk ke dalam rumah berhakla atau kuil dan meraikan berhala dan menyertai mereka yang menyebah berhala)apa yang kalian sembah,
Dan kalian tidak mahu menyembah (Allah) yang aku ssmbah,
Dan aku tidak beribadat secara kalian beribadat,
Dan kalian pula tidak mahu be4ibadat secara aku beribadat,
Bagi kalian agama kalian agama kalian, dan bagi aku agama aku (Islam)."
- Ak kafirun - orang - orang kafir):1 - 6


Nota.

Pada tahun 1946, Bertempat di Kelab Saadatul Islam, Kuala Kangsar, dalam satu majlis mengaji tafsir al Quran, pada satu malam Jumaat, seorang ahli sejarah, Allahyarham Wan Abdul Karim bin Wan Abdul Hamid (pengarang buku: Tawarikh Raja - rajadan Adat Istiadat Zaman Purbakala Negeri Perak Darul Ridzuan), telah bertanya kepada Mufti Kerajaan Negeri Perak, Dato' Haji Ismail bin Hamzah, mengenai orang Islam menyertai orang kafir meraikan berhala, makan minum dalam rumah berhala dan memberi ucapan nasihat kepada orang - orang menyembah berhala. Jawab Mufti itu: Orang Islam lelaki dan perempuan yang menyembah berhala, masauk kedalam rumah berhala kerana meraikan bersama orang - orang menyembah berhakla, dan berucap atau memberi nasihat kepada orang - orang menyembah berhala, maka dia telah terhapus akidahnya dari seorang Islam dan menjadi orang kafir. Jika dia ada isteri atau suami, maka, dia tercerai dari isteri atau siaminya kerana dia bukan orang Islam lagi.                                                             SAYANGKU


Dari Abu Hurairah radhiallahu 'an, bahawa Rasul Allah, Muhammad sallallau alaihi wa sallam telah memaklumkan:
"Setelah Allah mencipa makhlukNya (manusia), ditulisNya satu tulisan untuk diriNya dan dietakkan di atas 'Arasy. Tulisan itu, ialah: 'Sesungguhnya kasihKu melebihi marahKu."
- Perawi: Imam Bukhari.

Saturday, February 11, 2012FALSAFAH IBADAT UMRAH DAN HAJI

 
Pada masa Tan Sri Ramli Ngah Talib Menteri Besar Perak, beliau telah mengeluarkan wangnya sendiri untuk menerbitkan buku karangan saya ' Falsafah Ibadat Umrah dan Haji' - sebuah buku laporan perjalanan saya ke Makkah dan Madinah dan panduan ibadat haji dan umrah. Buku itu diberti percuma kepada orang - orang di Perak yang hendak menunaikan fardu Haji atau melakukan ibadat ziarah dan umrah.
Sejak beberapa bulan lalu, sama ada menemui saya mahupun melalui telefon, sebilangan orang Melayu di Negeri Perak bertanya dan meminta buku tersebut kepada saya.
Saya tidak menyimpan buku tersebut.
Maka, saya berharap Menteri Besar Perak, Dato' Seri Dr. Zambry Abdul Kadir atau dengan biaya Kerajaan Negberi Perak dapat menerbitkan buku tersebut, atau buku ibadat haji dan umrah yang lain, dan diberri percuma kepada mereka yang hendak menunai fardu haji atau mengerjakan ibadat ziarah dan umrah.

MAKSUD DARI AL QURAN DAN HADIS
TIDAK TURUT NAFSU

 
Katakan (Muhammad s.a.w.): "Sesungguhnya aku dilarang penyembah sesuatu yang kalian sembah yang lain dari Allah." Katakan lagi: "Aku tidak akan menurut hawa nafsu kalian, kerana kalau aku menurut, sesungguhnya svesatlah aku, dan(nesacaya) tidak akan mendapat hidayah - petunjuk) - (dari Allah).
- Al An'aam:56

PERINTAH


Rasul Allah Muhammad s.a.w memaklumkan:
"Kalian - orang - orang Islam - hendaklah mendengar dan mematuhi - taat - perintah, walaypun yang diangkat untuk memerintah kaliana itu seorang hamba, bangsa Habsyi, rambutnya bagaikan buah anggur kering.
- Perawi: Malik bin anas dsan Imam Bukhari.

Nota.
Rasul Allah Muhammad s.a.w. memberi arahan terbut, hanya perintah kepada ketua yang beragama Islam dan menjalankan undang - undang Islam, iaitu yang ditunjukkan Allah dalam Quran dan oleh RasulNya, Muhammad s.a.w. dalam Sunnah. Allah tidak memfardukan (arah atau perintah) umat Islam mentaati pemerintah yang menjakankan permerintah kapitalis dan mengikut perundangan bukan dari Al Quran dan Sunnah.

Wednesday, February 8, 2012

MENGENANG SULTAN


SIKAP TERPUJI SEORANG SULTAN


Pada tahun 1960 - an, telah berlaku kejadian adik Sultan Perak, Engku Tam dihadapankan ke mahkamah sisen, Kuala Kangsar kerana tertembak seeorang penuntut, anak lelaki kepada jirannya, pada satu amalam, bulan Ramadhan. Saya menyanjung sikap terpuji Sultan Perak, almarhum Sultan Idris Shah, iaitu sesiapa yang melakukan kesalahan, sama ada rakan mahupun anakda baginda sendiri, baginda tidak akan menolong, kerana baginda mahu hakin menurut undang - undang yang mennetukan.
Raja Tam dibicarakan dalam mahkamah sisen Kuala Kangsar, di hadapan presiden, Ahman Saw, dari makhamah sisen, Taiping. Dia dikenakan hukium - kena membayar diat mengikut hukum dalam agama Islam - , iaitu dalam bahagian hukum hudud.
Seorang putera baginda, Raja Kecil Bongsu telah melakukan kesalahan melawan anggota polis yang bertugas, baginda membiarkan dia dihukum mengikut undang - undang.
" ... kalau aku biorkan anak - anak aku buat jahat, bila polis tangkap aku halang, itu tak betul ..., ghaja zaman setoghi (zaman silam) bolehle," titah Sultan. (Bersambung eskok)

MAKSUD DARI AL QURAN DAN HADIS
                                                       PENCEROBOHANApabila mereka (orang - orang Yahudi atau orang - orang munafik) datang kepada kalian (Muhammad s.a.w. dan para sahabat serta umat Islam), mereka berkata: "Kami telah beriman". Padahal, sesaungguhnya mereka itu masuak menemui kalian dengan kekufuran mereka (atau munafik) , dan sesaungguhnya mereka keluar (dari sisi kalian) dengan kekufuran mereka jua; dan hendaklah (mereka ingat) , Allah lebih mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan.
Dan anda(MUhammad s.a.w.) lihat, kebanyakan dari mereka berlumba - lumba melakukan dosa dan pencerobohan serta memakan yang haram (Sekarang mereka tidak sahaja memakan, bahkan mengadakan berbagai makanan tidak halal - haram untuk orang - orang Islam makan). Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah meereka lakukan.
Alangkah baiknya kalau para ketua agama dan pendeta - pendeta (para paderi, sami dan lain) melarang mereka dri mengeluarkan perkataan - perkataan yang sdusta dan daeri memakan makanann haram. Sesungguhnya, amatlah buruk apa yang mereka lakukan.
- Al Maidah:61 - 63.JIHAD PADA JALAN ALLAH


Penulis atau perawi Hadis, Abu Musa, bahawa telah datang seorang lelaki menghadapi Rasul Allah, Muhammad s.a.w. dan bertanya kepada Junjungan: Ada orang yang berperang kerana mempertahankan kehormatan, yang berperang kerana keberanian dan ada yang berperang kerana mahu dilihat orang (cari nama), manakah di antara perang itu, perang pada jalan Allah?" Rasul Allah, Muhammad s.a.w. menjawab: Siapa yang berperang - jihad - untuk meninggikan kalimat (agama) Allah, itulah yang berperang pada jalan Allah.
- Perawi: Imam Bukhari.Tuesday, February 7, 2012

MENGENANG SULTANORANG POLITIK DAN ISLAM


Pada satu hari, pada 1970 - an, saya dan Perak, Sultan Idris Shah, berada dalam kereta baginda, dalam perjalanan ke Taiping. Baginda yang memandu kereta. Pengiringnya, pegawai polis pangkat rendah duduk di bahagian belakang kereta. Pada ketika kereta melalui pekan Padang Rengas, Sultan Idris shah bertitah, " ... Padang Rengas ni tempat alim ulama berjuang menuntut kemerdekaan."
"Sungguh, Sir," saya menyambut titah baginda.
"Deme tu berjuang bukan macam oghang sekaghang, deme berjuang tak minta dipuji, tak caghi untung, taak caghi habuan macam oghang la ni," titah Sultan Idris Shah.
Saya mendiamakan diri dan berharap Sultan Idris Shah akan meneruskan titahnya lagi. Saya tahu, baginda sangat berminat bercakap hal ehwal politik dan Islam.
" Di sinilah temoat Allahyarham Sheikh Junid Tala mengajar agama islam drngsn penuh kesedoghan, mughid - mughidnya diajor berniaga," titah Sultan Idris.
" ... salah seorang mughidnya, Mat Nor Lubis yan berniaga kilang kopi serbuk di Ipoh, titah Sultan Idris dan terus memandu keretanya.
"Alim ualama ni boleh berpolitik, macam - macam deme tu boleh buat, negeghi nipu kalau diseghah kepada deme, deme tu boleh peghintah," titah Sultan Idris lagi.
Sultan Idris Shah menceritakan, bahawa yang jenentang alim ulama di Negeri Perak semenjak zaman silam hingga zaman negasra telah mencapai kemerdekaan, ialah orang - orang Melayu yang memandang segala ilmu pengetahuan dari barat sehaja yang boleh membina kehidupan orang - orang Melayu.
Meeneurut Sultan Idris, satu golongan lagi orang - orang politik (politikus) Melayu yang membelakani Islam atau berpolitik mengikut ajaran yang dibawa dari barat.
"Demetule yang jadi batu penghalang akankebangkitan Islam sebenor...,"titah Sultan Idris shah.
"Aku haghap, kalau di Malaysia ni dah ada unversiti Islam, daghi universiti tu lahir belia - belia Melayu yang layak jadi peguam Islam, hakim, pegawai Islam ..., ha pada masa tua oghang - oghang yang jadi batu penghalang tak ade kuku lagi," titah Sultan Idris shah sambil berpaling merenung wajah saya.
Kereta yang membawa Sultan Idris shah dan saya, mendaki Bukit Berapit, mengikuti jalan lama (Pada masa itu bekum ada lebuh raya selatan - utara) menuju ke kampung Pauh - Bukit Gantang.
(Bersambung esok)

MAKSUD DARI AL QURAN DAN SUNNAH
PENCACI TETAP KE NERAKA

 
Kelaakaan bagi tiap tiap pencaci, pengumpat (mengistiharkan keburukan orang lain, mengutuk orang,
menuduh seseorang atau golongan jahat dan sebagainya).
Yang mengumpulkan harta dan berulang - ulang menghitung kekayaan;
Dia menyangka, bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya ( hidup dalam dunia ini).
Tidak! Sesungguhnya, dia akan dicampakkan Allah ke dalam 'al humazah'.
Dan apakah caranya engkau mengetahui apa ' al hutamah' itu?
(Al humazah) ialah api Allahyang dinyala marak (dengan perintahNya).
Yang naik menjulang ke hati (milik manusia pencaci).
Sesungguhnya apai neraka itu ditutup rapat atas mereka.
(mereka terikat) pada batang palang yang panjang melintang.
- al Humazah:1 - 9.
RASULULLAH MELAKNAT MANAUSIA ...

 
Penulis Hadis, Abu Hurairah memberitahu: Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam melaknat - dan Allah juga melaknat - akan lelaki yang berpakaian orang perempuan, juga Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan yang memakain pakaian orang lelaki.
- Perawi: Abu Daud

Nota.

* Jika Rasul Allah Muhammad s.a.w. melaknat seseorang, bererti Allah telah menwahyukan keoada
   junjungan, dan orang yang junjungan laknat itu, akan dilaknatkan Allah.
* Orang yang dilaknat Allak, akan dimasukkan ke dalam neraka.
* Ada wang dan harta akan menyukar - susahkan - kehidupannya.
* Tidak berminat sembayang dan ibadat kepada Allah.
* Tidak minat membaca Quran.
* Minat melakukan yang hara, berzina, minum arak, mengumpat, menari dan berlakon filem dan drama
   yang berlawanan dengan hukum dalam Islam.
* Melakukan ibadat keranan menunjuk - nunjuk - ria.
* Jika berumah tangga, bersengketa, bercerai berai .Monday, February 6, 2012
BIJIAN DAN MANUSIA


Supaya kalian tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan;
dan betulkan cara menimbang (kalian) itu dengan adil, dan jangan kalian mengurangkan barang yang ditimbang.
Dan bumi pula dijadikan rata untuk kegunaan manusia dan makhluk - makhluk yang lain;
Dan demikian juga terdapat biji - bijian yang ada jerami serta daun, dan terdapat lagi bunga - bungaan yang harum;
Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kalian, yang kalian hendak dustakan?
Ia (Allah) mencipta manusia (batang tubuh Adam) dari tanah liat kering seperti tembikar,
Dan Dia (Allah) telah mencipta jin dari lidah api yang menjulang julang;
Maka, yang mana satu dari nikmat- nikmat Tuhan kalian , yang kalian hendak dustakan.?
- Ar Rahman:8 - 16.


KEHINAAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:
Cukum - memada - lah seseorang itu mendapat kehinaan - kejelekan - , apabila dia menghina saudaranya sesama beragama Islam.
Perawi: Abu Hurairah.

Sunday, February 5, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN DAN HADISSempena ulang tahun keputeraan Rasu Allah Muhammad sallallahu alihi wa sallam.


WAHYU ALLAH DAN MUHAMMAD


Orang - orang yang beriman, mengrjakan perbuatan baik dan beriman (percaya) - wahyu - yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah satu kebensran dari Penguasa (Allah) mereka. Allaah akan menutupi kesalahan dan memperbaiki keadaan mereka.
 - Muhammad:2
Allah akan mentguniakan pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
Dan memasukkan mereka ke dalam tamah (syurga) yang telah diberitahu kepada mereka.
Hai orang - orang yang beriman, kalau kalian menolong (mentaati semua perintah Allah dan mejauhkan segala laranganNya), tentu Allah akan menolong kalian pula mengokohkan tegak (pendirian) kalian.
- Muhammad 5,6.


SEMBAHYANG DAN BERBAKTI KEPADA IBU BAPA

 
Seorang lelaki telah bertanya kepada Rasul Allah Muhammad s.a.w.: "Muhammad, manakah amalan yang lebih utama?".Junjungan menjawab: "Sembahyang dalam waktunya, berbakti kepda ibu bapa dan berjihad 9berjung) pada jalan Allah.
- Perawi: Ibnu Masu'ud dan Imam Bukhari.

Saturday, February 4, 2012

MAKSUD DARI AL QURAN DAN HADIS
DALAM RAHIM IBU


Allah mengetahui akan apa yang dikandung (dalam rahim) oleh tiap - tiap ibu, dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim itu atau yang lebih (sama ada anak yang dikandung itu satu atau kembar, kurang atau lebih anggotanya dan lain). Dan tiap - tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisiNya dengan kadar yang tertentu.
Dai (Allah)lah yang mengetahui perkara - perkara yang ghaib dan yang nyata; (Dialah juga) Yang Maha Besar, lagi Maha Tinggi (Yang mengatasi segaola - gala).
- Ar Ra'ad:8,9.

DUNIA INI TERLAKNAT


Nabi Muhammad s.a.w. telah memaklumkan: Dua ini adalah terlaknat; terlaknat juga apa - apa yang ada di atasnya, melainkan (orang - orang) yang berzikir kepada Allah dan apa - apa yang menyamainya (sembayang sunat dan berderma pada kebajikan dan jalan Allah), juga oang - orang alim (ulama) dan mereka yang menuntut ilmu pengetahuan (yang duiredai Allah). Hadin ini hasan (benar dan baik).
- Perawi: Abu Hurairah

Thursday, February 2, 2012

MENGENANG SULTANKESAN TINDAKAN SULTAN

"Bior aku keghejakan ...," titah Sultan Idris Shah.
Para setinggan sekitar kawasan Ipoh, Kinta menunggu tindakan Sukltan Idris Shah.
Pada masa itu ramai dari kalangan ahli parti-parti politik, golongan buruh, peniaga kecil, kakitangan kerajaan, warga kampung dan setinggan di sekitar kawasan Perak Tengah khasnya dan seluruh negeri Perak amnya kenal akan diriku ’seorang wartawan banyak mengkritik kerajaan’, maka apa jua masalah yang berlaku dalam masyarakat mereka, akulah menjadi tempat mereka mengadu atau meminta tolong.
Pada satu hari pegawai-pegawai Pejabat Tanah Ipoh dengan jentolak dan traktor telah datang untuk meroboh rumah – rumah setinggan, di Kampung Binaria, dekat lapangan Terbang Ipoh. Tiga orang wakil mereka, diketuai oleh Encik Zahid bin Siraj telah datang menemui aku dan meminta aku menolong mereka bagi menghalang tindakan pegawai-pegawai Pejabat Tanah tersebut.
Setelah mereka datang meminta pertolongan, aku rasa bertanggungjawab menolong mereka. Aku telah pergi ke pejabat Menteri Besar Perak untuk meminta surat dari Setiausaha Sulit kepada Menteri Besar, Encik Yusof Bador bagi menahan atau membantah tindakan pegawai-pegawai Pejabat Tanah meruntuhkan rumah para setinggan tersebut
Aku telah membawa surat Setiausaha Sulit Menteri Besar itu kepada para pegawai Pejabat Tanah yang sedang meruntuhkan rumah-rumah setinggan di Kampung Binaria. Pada waktu aku tiba, dua tiga buah rumah setinggan telah dirobohkan. Surat tersebut telah menjadi penghalang kepada mereka untuk terus meroboh rumah-rumah setinggan itu.
Kebetulah pula, pada dua hari yang lalu seorang peniaga China telah memberi salinan cek bernilai RM5,000 kepadaku. Wang sebanyak itu telah diberikan oleh pihak jawatankuasa Jirat China kepada seorang pegawai di Pejabat Tanah Ipoh dengan tujuan suapaya dia meluluskan kawasan setinggan Melayu, di Kampung Binaria itu kepada pihak Jirat China.
Aku telah tiba di kampung Binaria itu pada jam 11.00 pagi dengan membawa kamera. Dua buah rumah setinggan di situ telah diroboh oleh kakitangan Pejabat Tanah dengan menggunakan jentolak. Mereka diketuai oleh ADO dan beberapa orang pegawai bawahannya dan dikawal oleh beberapa orang anggota polis.
Setelah aku mengambil gambar rumah-rumah yang telah roboh itu, maka aku telah menemui seorang dari pegawai-pegawai Pejabat Tanah itu. Dengan lagak sombongnya dia telah berkata kepadaku, ”...Encik Mokhtar, mike jangan nak halang kami, mike melakukan kesalahan menghalang pegawai kerajaan menjalankan tugas..., kami menjalankan arahan Menteri Besar, meke tau...”
Aku telah mengambil gambarnya dengan kameraku. Aku menarik keluar salinan cek bernilai RM5,000 dari saku bajuku dan menunjukkan kepadanya. Aku telah bertanya, ”...siapa terima wang ni, ...Encik, bukan?”
Pegawai itu mengamati kertas salinan cek di tanganku. Dia terpegun. Mukanya pucat dalam cahaya matahari. Sambil merenung kepada Penolong Pegawai Daerah yang sedang berdiri dekat kerangka rumah setinggan yang telah roboh, dia melaung kepada semua kakitangannya supaya berhenti meroboh rumah-rumah setinggan di situ.
Kemudian pegawai itu datang merapatiku dan merayu, ”...tolong, Encik Mokhtar,...I, I..., kami tak roboh lagi..., tolong jangan siarkan...”
Pada petang itu aku telah menemui Menteri Besar, Ghazali Jawi dan aku telah bertanya kepadanya, “...betul ke Tan Sri telah beri arahan merobohkan rumah setinggan di Kampung Binaria?”.
Ghazali Jawi tercengang.
”Kerajaan kita kerajaan politik, ...kalau Tan Sri beri arahan, setinggan-setinggan tu tak akan mengundi parti Tan Sri..., dia orang akan pilih pembangkang...,”kataku.
”Apa pendapat mike?” Ghazali Jawi bertanya.
”...Tan Sri kena cari jalan, walaupun perbuatan setinggan-setinggan tu salah, tapi undang-undang boleh diatasi dengan rasa perikemanusiaan, tidak semua undang-undang adil, kecualilah undang-undang Tuhan,”aku berkata.
”Ia, ...betul, betul kata mike tu,”sahut Ghazali Jawi.
”...Encik Mokhtar, kita sama-sama berjuang dalam UMNO dulu, ...saya minta Encik Mokhtar tolong berunding dengan semua setinggan sekitar Ipoh ni, biar deme tu sukat tanah tapak rumah deme tu kira- kira 100 X 50 atau 90X60 persegi, saya akan arahkan Pejabat Tanah luluskan tanah deme tu,”katanya.
”Baik, Tan Sri...,”sahutku.
Aku telah meminta kepada Ghazali Jawi supaya dia mengambil langkah-langkah yang dinamik, seperti mengarahkan pihak pejabat tanah Kinta dan Ipoh meluluskan tanah-tanah setinggan sekitar Bandar Ipoh. Dia telah berjanjikan menunaikan permintaanku itu.
Dalam satu mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Negeri, Ghazali Jawi telah mengumumkan, bahawa dia telah mengarahkan Pejabat Tanah Kinta dan Ipoh supaya meluluskan kebanyakan tanah kerajaan negeri kepada setinggan-setinggan.
Kira-kira dua bulan kemudian semua tanah tapak rumah yang telah diteroka oleh setinggan-setinggan Melayu di Kampung Binaria telah diluluskan kepada mereka
Dengan kehendak Ghazali Jawi, sidang Dewan Undang Negeri Perak yang telah berlangsung pada beberapa bulan kemudiannya telah membuat keputusan, iaitu mana-mana tanah Kerajaan Negeri yang tidak ada rancangan di atasnya, yang telah diduduki oleh setinggan-setinggan Bumiputra hendaklah diluluskan kepada mereka.
Semenjak itulah, Kerajaan Negeri Perak telah lebih mementingkan masalah setinggan daripada mementingkan syarikat-syarikat yang membina kawasan perumahan untuk mengaut keuntungan. -  Dari: Memoir - Patah Sayap Bertongkatkan Paruh, oleh: Mokhtar Petah.
(Bersambung pada Isnin).

MAKSUD DARI AL QURAN

                                         
BERTAQWA DAN TAATKAN ALLAH

Tatkala saudara mereka - Nabi Hud alaihi salam - berkata kepada mereka: Hendaklah kalian mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
"Sesungguhnya saya ini seorang Rasaul (utusan Allah) yang amanah.
Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaNya.
"Dan aku tidak meminta kepada kalian sebarang upah mengenai apa yang saya dari Allah, balasan (bagi saya) hanyalah terserah kepada Penguasa sekalian alam.
"Patutkah kalian mendirikan bangunan yang tersergam (laksana mahligai) atas tiap - tiap tempat yang tinggi, sedangkan kalian tidak membinanya dengan tujuan yang baik.
"Dan kalian pula bersusah payah mendirikan istana - istana dan benteng - benting yang kukuh dengan harapan hendak hidup selama - lamanya.
"Dan apabila kalian memukul dan menyiksa, kalaian melakukan demikin dengan bengin dan kejam.
'Oleh itu taqwalah kalian akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaNya."
-Asy Syura: 124 - 131Wednesday, February 1, 2012

MENGENANG SULTAN

KAWASAN SETINGGAN

Beberapa hari kemudian, saya mendapat tahu, bahawa kelulusan kawasan - kawasan perumahan dalam kawasan setinggan itu telah dibatalkan dengan perintah Baginda.
Pengalaman ini menimbulkan fikiran baru dalam diri saya, iaitu beberapa minggu kemudian saya mempengaruhi orang - orang yang berhijrah ke dalam kawasan bandar Ipoh, suoaya meneoka tanah kerajaan negeri (state land) untuk mendirikan rumah mereka.
Kemudian, mereka meneroka tanah kerajaan negeri (state land) sekitar Tambun, Rapat Jaya, Passir Putih, Tasik dan sepanjang jalan Jelapang - Chemor.
Pada satu malam saya membawa Ishak Haji Muhammad (Pak Sako) mengadap Sultan Idrisd Shah di Istana Perak, di Kuala Lumpur.
Kami berbincang mengenai bangsa Melayu, negara milik Melayu dan politik Melayu.
Kata Ishak Haji Muhammad kepada Sultan Idris: " ...aku dapat tahu, mike ni bukan main lagi ..., orang - orang politik kecut perut ...,"
" Kena begitu abang, deme tu, kalau saya tak buat, tak reti bahasa ...,"titah Sultasn Idris Shah dsn merenung wajah saya.
"Ini ha, penulis ni, Mokhtar Petah ni, taulah hal deme (orang - orng politik)..., kalau saya lak (biar) aje kepala saya dipijaknye ...," tambah Sultan Idris.
Ishak Haji Muhammad senyum sambil merenung wajah Sultan Idris Shah dan wajah saya.
"Saya ni, bukan apa abang ..., kalau dioarkan, deme (orang - orng politik) tu, rakyat saya tak tentu hala, janji sana janji sini, tapi rakyat saya jilat jari," titah Sultsn Idris.
"Dah jdi Ssultan, kenqalaha tengok, tengok rakyat, jangan mike biorkan ..., rakyat ni bukan mike tak tau, kalau dan terlalu menderita, bukan deme tu kenal Rajake ..., sultanke...,"kata Ishak Haji Muhammad selamba,mengikut dailet orang Perak.
(bersambung esok)

MAKSUD DARI AL QURAN                                                    KEMBALI KEPADA KAFIR

 
Hai orang - orng yang beriman, jika kalian taat kepada sesuatu puak dari orang - orang (Yahudi dan Nasrani, seperti menolak ajaran dan amalan yang ditunjukkan Islam dalam Quran dan mengikut kapitalisme, sosialisme dan lain) yang diberikan kita itu, nescaya mereka mengembalikan kalian menjadi orang - orang kafir setelah kalian beriman.
- A'li Imran:100.