Friday, April 29, 2011

MAKSUD AYAT QURAN


PIMPINAN ALLAH

Katakanlah: Kalau bapa – bapa kalian, anak – anak kalian, sauara -0 saudara kalian, isteri – isteri kalaian, kaum keluarga kalian kekayaan yang kalian pereolehi, perniagaan yang kalian akan menanggung kerugian dan tempat tinggal yang kelian sukai (boeh diertika, kekuasaan atau pemerintahan yang kita pegang ) ; kalau semua itu kalian sayangi lebih dari Allah dan RasulNya dan dari berjuang di jalan Allah, (maka) tunggulah, sampai (pada waktu) Allah mendatangkan perintahNya dan allah tidak memberipimpinan kepada kaum ayang jahat.
– At Taubah: 24.


Thursday, April 28, 2011

TITIK - TITIK SEJARAH


ADA YAHUDI DALAM SUNDINGAN BALING 1955

Rundingan Baling’, iaitu pertemuan dan perundingan antara pihak Penjajah Inggerisi yang diawakili oleh Tunku Abdul Rahman, David Marshah (Yaahudi - Singapura) dan pemimpin MCA, Tan Cheng Lock (sebelum bersahabat dengan TunkuAbdul Rahman, dia adalah salah seorang tokoh Cina sebran g laut yang anti bangsa Melayu), diadakan di sekolah Rendah, bandar Baling, Kedah, pada 28 dan 29 Disember 1955.
Aku telah menyertai lebi 300 wartawan Radio, surat khabar, majalah, Jabatan Penerangan kerajaan dan pertubuhan Berita Tanah Melayu dan negara – negara seluruh dunia.
Oleh kerana tiada rumah tempat menginap, semua wartawan terpaksa tidur bergelimpangan di kaki lima sekolah dan bangunan – bangunan lain.
Pednjajah British yang gagal menentang pergerakan Parti Komunis Malaya, telah menggunakan Tunku Abdul Rahman – tekanan; jika mahu merdeka hapuskan gerakan Parti Komunis Malaya - , jika mahu menerima Tanah Melayu dari tangan penjajah Inggeris.

Sehari sebelum pertemuan itu diadakan, aku bersama dua belah orang wartawan Tanah Melayu, termasuk para juru gambar, telah menemui pembantu Setia Usaha Agung Parti Komunis Malaya, Chin Thean, di sebuah kedai kopi, di Kelian Intan – pekan lombong bijih timah -, di Hulu Perak, di antara bandar Grik dengan pekan kecil Keroh (Koh Di hulu).
MENGHADAPI KEGAGALAN
Dalam pertemuan itu,Chin Thean yang fasih berbahasa Inggeris telah membuagt telahan, bahawa perundingan yang akan diadakan di Baling pada esok pagi akan menghadapi kegagalan, kerana penjajah Inggeris menggunakan seorang tokoh Yahudi, iaitu David Marshall dalam rundingan teresebut.
Katanya, pihak Parti Komunis Malaya telah menjangkakan, bahawa British mahu menekan parti tersebut dengan cara menyerah diri.Tetapi parti tersebut tidak ada hak menyerah diri, kerana mereka menjalankan keputusan Kongres Pemuda Sosialian Sedunia, di New Delhi, pada tahun 1947, iaitu Parti Komunis Malaya bersama Parti Komunis Cina dan badan – badan sosialis seluruh dunia hendaklah membantu semua rakyat mana – mana negara yang dijajah untukmembesas atau memerdekakan mereka.
Kerena Chin Thean meminta para wartawan agar imbargo berita pertemuannya dengan kami, kerana dia khuatir akan mengganggu persidangan bersejarah itu, maka berita itu tidak dikirim oleh para wartrawan kepada media yang mereka wakili.
Rundingan Baling itu menjadi modal politik penajajah British. Kami akan dicap sebagai degil, pengganas yang sememangnya tidak bertamadun. Macam – macam lagi boleh ditokok tambah oleh pihak berkuasa penjajah British dalam peropaganda perang saraf mereka. Jadi setelah ditimbangkan dengan semasak – masak, kami pun besetuju bahaw abanyak kebaikannya bagi pihak kami untuk pergi berunding, walaupun merundingan itu pasti akan menuju jalan yang bunjtu.
Kami sedar, bahawa Tunku Abdul Rahman tiada akuasa untuk membuat sebrang keputusan dan persetujuan dengan kami. Beliau ketika itu hanyalah seorang Ketua Menteri Malaya, lebih sebagai boneka, penjajah British yanfg sebenarnya mengjuassai tampuk kuasa yang strategik, iaitu terntera, polis dan ekonomi. Bagi pihak penjajah British, mereka mahu menggunakan Tunku senjata politik dalam strategik merekas untuk menewaswkan kami. Manakala Tunku pun bijak juga orangnya, dia akan mengambil kesempatan ini untuk memperkuatgkan lagi kedudukannya dalam brhadapan dengan British untuk menuntut kemerdekaan. Maka tidak hairanlah Tunku tidka mengutuk kami secara melulu seperti David Marshall. David Marshall ini orang Yahudi dan Ketua Menteri Singapura.Agaknya dengan menghentam kami bagaikan babi hutan itu, maka dia akan dipercayai dan disayangi oleh tuannya – penjajah British.
Begitu jugalah karenahnya dengan Tun Tan Cheng Lock.*
----------------------------------
Disunting dari manuskrip buku, Memoir, Patah Sayap Bertongkatkan Paruh, oleh: Mokhtar Petah.KA'ABAH DAN HIKMATNYA

Menurut para ulama dan ahli sejarah Islam, baawa Ka’abah telah dibina oleh para malaikat lebih 2,000 tahun sebelum Allah mencipta Nabi Adam alaihis salam. Pembinaan oleh oara malaikat itu bukan pembinaan peringkat awal, kerana pada peringkat awal Ka’abah itu dicipta oleh Allah Taala dengan perintahnya ‘Kun fa yakun’ – ‘Jadi, maka jadilah’ (sesuatu). Para malikat tidak mengambil bahagian semasa pembinaan awalnya.
Kemudian dari ahli – ahli Hadis dan sejarah, bahawa setelah Nabi Adam alaihi salam diturunkan Allah ke dunia ini, maka Junjungan telah membinanya dengan batu batan yang telah diambil dari gunug – gunung batu dari Jhudi yang terletak di Armenia di antara Turki, Yereva, Baku dan Azerbaijan. Gunung Lubnan, gunung Zaita, gunung Sinai dan gunung Hera.Semua batu batan itu dihantar oleh para malaikat.
Ada pula yang berkata, bahawa Nabi Adam alaihis salam hanya meletakkan batu asasnya dan Allah telah menurunkan Baitul Ma’amur dari syurga.
Kemudian telah dibina Ka’abah itu oleh Nabi Ibrahim Khalilullah dan puteranya Nabi Ismail alaihis salam.
Pada masa – masa berikutnya, Ka’abah dibina atau ditambah di sana sini atau diperbaiki oleh merek ayang telah mendapat taufik dan hidayat dari Allah, iaitu seorang pembesar Arab keturunan Nabi Nuh alaihis salam, bernama Al Amaliqah dan kemujdian oleh pembesar Arab keturunan Nabi Nuh alaihis salam juga, yang bernama Jurhum.
Menurut sejarah, pembinaan Ka’abah, bahawa pada wakatu – waktu Nabi Ibrahim Khalilullah dan puteranya, Nabi Ismail alaihis salam membina Ka’abah, orang – orang dari keturunan Jurhum itu telah membantu mereka.
Selepas aitu, seorang pembesar keturunan dari jalur Nabi Ibrahim dan moyang Nabi Muhammad s.a.w. yang ketiga ke atasyang bernama Qusai bin Kilab membina – baik pulih – Ka’abah itu.
Semasa Nabi Muhammad s.a.w. berusia 25 tahun – ada yan mengatakan usia Junjungan 35 tahun, orang – orang Arab Quraisy dengan pimpinan pembesar – pembesar mereka telah membina – baik pulih – Ka’abah.Nabi Muhammad s.a.w. yang turut serta dalam gotong royong itu telah bebrapa kali memikul ketul – ketul batu atas bahunya yang di bawa dari bukit batu yang berhampiran dengan Ka’abah.
Apabila berlaku perbalahan di antara ketua – ketua suku kaum Quraisy berhubung siapakah yang lebih utama dan berhak meletakkan semula Hajar Aswad – Batu Hitam yang berasal dari syurga – itu ke tempatnya yang asal, maka Nabi Muhammad s.a.w. yang mahu mengelakkan pembunuhan di antara suku – suku kaum itu, Junjungan telah menawarkan dirinya untuk menjadi orang – tengah. Ketua – ketua kaum Arab Quraisy telah memilih Junjungan untuk meletakkan Hajar Aswad – Batu Bitam – itu ke temoatnya yang asal.
Pada zaman itu orang – orang jahiliah berkeadaan seperti orang bongkak atau ‘cerdik tidak boleh diikut, bodoh tidak boleh diajar’. Apabila berlaku perselisihan faham di angtara mereka, mereka menggunakan mata pedang sebagai kata pemutus atau pengadil.
Dalam pertelingkahan kerana Hajar Aswad – Batu Hitam – itulah kali pertama Nabi Muhammad s.a.w. mnjadi orang tengah atau memnberi pendapat untuk umat manusia.
Dalam satu sidang dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda:
(Hadis)
Nazala ........................Adam
Hajar Aswad – Batu Hitam – telah diturunkan dari syurga, mempunyai warnayang termat putih dari susu (kerana) dosa – dosa anak Adam menyebabkian ia menjadi hitam.
- Perawi: Ibni Abbas.
Bentuk muka atas Ka’abah telah banyak kali berlaku penyelidikan oleh penyelidik – penyelidik ilmu aljibra dan ilmu hisab yang terdiri dari orang – orang Islam kerana prmukaannya itu menjadi simbul atau petunjuk awal ilmu – ilmu tersebut.
Kedudukan Ka’abah, Hajar Aswad dan Hajar Ismail – Batu Ismail – dan ukurannya menurut buku Makkatul haj wat tawaf yang ditulis oleh Fuad Abdul Hamid ‘Aqawi adalah seperti berikut:
* Tinggi Ka’abah, ialah 15 meter.
* Panjang dari bahagian timur ke arah pintu Ka’abah ialah
11.58 meter.
* Panjang dari bahagian barat 11.93 meter.
* Panjang dari bahagian utara – antara dua rukun – 10.33
meter.
* Panjang dari bahagian selatan – bahageian Hajar Ismail –
10.22 meter.
* Ketinggian Hajar Aswad – Batu Hitam – 1.33 meter.
* Panjang batuj Ka’abah 2 meter.
* Panjang Hajar Ismail dari bahagian barat 2.38 meter.
* Panjang antara pancuran air Ka’abah ke tengah dinding
Hajar Ismail 8.36 meter.
* Panjang antara dinding Ka’abah dari bahagian timur ke
Maqam Ibrahim 11.10 meter.
* Panajang antara Hajar Ismail dari tengahn ke kawasan
tawaf 12 meter.
* Panjang dinding Ka’abah dari tengah bahagian barat ke
kawawsan tawaf 15.80 meter.
* Panjang antara dinding Ka’abah dari tengah dinding
bahagian kanan ke kawasan tawaf 15.80 meter.
Ka’abah adalah batu keramat dari syurga yang menjadi simbul peribadatan dan ketakwaan manusia kepada allah Yang Maha Kuasa. Ia juga menjadi ‘Tugu Perpaduan Ummah’ – umat Islam seluruh dunia. *
-----------------------
* Disaring dari buki, Falsafat Ibadat Umrah Dan Haji, oleh: Mokhtar Petah.
Pada masa Menteri Besar Perak, Tan Sri Ramli Ngah Talib, buku ini telah dicetak oleh pihak
kerajaan negeri dan diberi perjuma kepada bakal - bakal Jemaah haji negeri tersebut.

MAKASUT AYAT QURAN
MELANCONG


Apakah mereka tidak melancong di muka bumi – seluruh dunia – imni, memerhtikan bagaimana kesudahan – kehidupan – orang – orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih kuat dari mereka ini; mereka itu mengerjaan tanah dan dan mengadakan pembangunan, melebih dari yang diadakan oleh mereka ini; kepada mereka datang juga para Rasul – utusan Allah – dengan – membawa keterangan yang jelas, - tetapi mereka menolak - ; Allah tidak hendak menganiayakan mereka, sebaliknya, mereka itulah yang menganiayakan diri mereka sendiri.
Kemudian, akibat orang – orang yang melakukan kejahatan itu, adalah kejahatan juga, kerana mereka mendustakan keterangan – keterangan Allah dan mereka selalu memperolok – olokkannya.
- A Rum: 9, 10

Monday, April 25, 2011

QURAN

KEPERCAYAAN DIMURKA ALLAH

Dan orang – orang Yahudi mengatakan: ‘Uzair’ anak allah. Dan orang – orang Kristian mengatakan: Al Masih – Nabi Isa – anak Maryam itu anak Allah. Itu adalah perkataan dari mulit mereka (sahaja), menyerupai perkataan orang – orang kafir padama masa dahulku kala.. Jika Allah membinasakan mereka, ke manakah mereka akan berputar – mengelak - .

– At Taubah: 30

Sesungguhnhya, kafirlah mereka ayang mengatakan:Allah itu ialah Al Masih – Nabi Isa - anak Maryam. Katakan: Siapakan yang dapat menghalangi walau sedikit, jika allah hendak membinasakan Al Masih anak Maryam, ibunya dan semua orang yang ada di bumi ini? Da kerajaan langit dan bumi ini dan yang ada di antara keduanya, adalah kepunyaan Allah. Diciptakannya apa yang dikehewndsakiNya. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu.

– Al Maidah: 17

Monday, April 18, 2011

RAWATAN

PENAWAR SAKIT BARAH PAYU DARA

1 - Istighafar 3 kali: Astaghafirullahal Azim allazi lailaha illa hual Hayyum

Qayyun wa atubu ilaih;

2 - Baca: Al Fatihah;

3 - Baca: Bismillahir Rahmanir Rahim;

4 - Baca: Iza maridhtu fa hua yasyfiin –asy syu’ra’: 80;

5 - Baca: Ya ayyuhannas …. Wa rahmatun lil mu’miniin. – Yusun:57;

6 - Baca: Ya naar kuni bardan wa salaman. – Al Anbia’:69;

7 - Baca: La haula wala quwwatailla billahil Aliyyul Azim;

8 - Baca salawat: Allahumma salli ‘ala Muhammad.

Nota:

1 - Ulang dari Al Fatihah hingga salawat sebanhyak tujuh (7) kali.

2 - Setiap kali akhir baca hembuskan ke dalam air dingin dan tidak di

Masak/ m water.

3 - Minum air itu dan sapu usap pasa kedua – dua payu dara.

Bacaan dan menawarkan ini oleh orang yang arif dan telah menerima ijazah. Dan sambil membaca dipicit – picit atau urut payu dara itu.

Perlu dilakukan 3 kali – pagi, petang atau malam.

MENGENANG MASA SILAM

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

ULAMA TERKENAL

Pada pertengahan bulan Januari 1955, aku bersama dua orang rakan sekolahku, dengan menggatih basikal masing-masing telah melawat ke berapa tempat di negeri Kedah dan negeri Perlis. Lawatan kami ke sana kerana mencari pen

ULAMA TERKENAL

Di Negeri Perlis, kami telah melawat istana Raja Perlis dan sekolah agama Alawiyah, di Arau. Di Kangar kami telah bertemu dengan seorang ulama terkenal, Sheikh Abu Bakar Ashaari. Dia adalah salah seorang dari alim ulama yang dianggap ’kaum muda’ di Tanah Melayu pada masa itu.

Sheikh Abu Bakar Ashaari bersama beberapa orang alim ulama di negeri Perlis telah melakukan reformasi terhadap amalan-amalan dalam agama Islam, di antaranya mengenai masalah as Sunnah, amal ibadat, bida’ah, taqlid dan sebagainya.

Kerana reformasi beliau dan alim ulama lain, umat Islam di negeri Perlis telah menjalankan amalan dalam agama Islam mengikut mengikut al Quran dan as Sunah (mengenepikan amalan bermazhab).Tetapi setelah sebuah bukunya, ’Ibadat Rasulullah’, diterbitkan pada tahun 1955, maka fatwa dan amalan beliau telah mendapat tentangan dari kalangan ulama yang mengikut mazhab yang empat, di seluruh tanah air.

PENGARANG MAJALAH

’Abu Bakar Ashaari dilahirkan pada tahun 1903 di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Selepas menuntut di Sekolah Melayu Chowrastar hingga darjah lima, beliau melanjutkan pelajarannya ke sekolah Anglo Chinese School, Pulau Pinang. Bagaimanapun beliau menukar alirannya dengan memasuki pula Madrasah al Masyhur. Dan pada tahun 1925 hingga 1932 beliau meneruskan pengajiannya di Universiti al Azhar, Mesir.

Ketika berada di Mesir pada tahun 1928 beliau dilantik sebagai pengarang majalah Seruan Azhar yang diterbitkan oleh pelajar-pelajar Melayu-Indonesia. Bersama-sama dengan Abdul Kahar Muzakkir (yang kemudiannya menjadi profesor terkenal di Indonesia) beliau menubuhkan persatuan pelajar Melayu-Indonesia yang bernama ’Jami’ah al Khairiya’. Dan dari tahun 1930 hingga 1932 beliau yang menjadi pengerusi persatuan tersebut. Beliau juga pernah mewakili persatuannya ke Muktamar Islam di Jurusalem, Palestin.

Sekembalinya ke tanahair beliau mengajar di Pulau Pinang di samping menulis dalam akhbar Saudara. Melalui inisiatif ’Tiga Mat’ tersebut beliau dibawa ke Perlis pada tahun 1936 dan dilantik sebagai Imam Besar Majid Alawiyah Kangar. Dalam Jawatankuasa Zakat dan Fitrah beliau juga merupakan salah seorang Ahli Jawatankuasanya. Sebenarnya beliau juga terkenal sebagai pengarang yang politik lagi tajam penanya.

IKAN PEKASAM

Dalam perjuangan politiknya beliau pada mulanya juga seorang penyokong UMNO. Tetapi sejak tahun 1956 beliau menjadi ahli PAS dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Dewan Ulama Pas Perlis pada awal 1960-an.Sheikh Abu Bakar Ashaari kembali ke rahmatullah pada 6 April 1970 di rumah anaknya, di Port Dickson, Negeri Sembilan.[1]

Lawatan kami yang akhir ialah ke Pulau Langkawi. Kami telah bermalam di surau di Padang Mat Sirat. Pada malam itu kam telah dijamu nasi dengan lauk kari daging, ikan bakar dan ikan pekasam oleh imam surau itu.

Pada masa itu, aku mendapati masih ramai penduduk-penduduk Islam di pulau itu percayakan tahayul, penunggu dan melakukan perkara-perkara bida’ah dalam ’mengamal ibadat’ dan kehidupan seharian. Di antaranya masih mengamalkan melinggang perut bagi perempuan ’bunting sulung’, menjamu di tasik Dayang Bunting, bersemah dan perbuatasn-perbuatan bersifat percaya kepada apa yang dikatakan keramat dan berkuasa lain dari Allah.

CERITA MAHSURI

Di satu kawasan di sana, terdapat banyak pasir hitam seperti beras hangus. Pasir itu sejenis galian yang berharga, tetapi penduduk-penduduk di pulau itu percaya sebagai ’beras terbakar’ yang ada hubung kait dengan cerita Mahsuri. Galian yang berharga itu telah diangkut oleh orang-orang dari Siam dengan perahu dan dibawa pulang ke negara mereka untuk tujuan perniagaan.

Di kampung Kuah, kami telah menemui seorang bomoh lelaki yang telah tua, aku telah memanggil namanya Pak Itam, kerana dia memakai pakaian serba hitam.Dia tidak mempunyai isteri dan tinggal, di sebuah rumah, di hujung kampung itu.

Menurut cerita bomoh itu kepadaku, dia berasal dari sebuah kampung dalam kawasan Baling. Dia boleh menggunakan jampi dan ubat ramuannya, untuk menjadi suami tunduk kepada isterinya, anak gadis lambat kahwin akan segera dilamar orang. Setiap orang perempuan termasuk gadis-gasdis yang datang berubat kepdanya, dikenakan pengkeras’ selain dari wang lima suku, iaitu satu ringgit dan dua puluh lima sen (boleh beri lebih), pisau lipat dan sehelai kain hitam panjang lima hasta. Mereka itu dikendaki bermalam dengannya sekadar satu malam. Kalau tidak mahu melakukan demikian, ilmunya tidak menjadi.


[1] Abdul Rahman Haji Abdullah, 1989, Gerakan Islah Di Perlis Sejarah Dan Pemikiran, Kuala

Lumpur, Penerbitan Pena Sdn.Bhd., hlm.98,99.

(Disunting dari manuskrip buku, Memoir, Patah Sayap Bertongkatkan Paruh, oleh: Mokhtar Petah)

Friday, April 15, 2011

MENGENANG MASA SILAM

CATSTAN DALAM SEJARAH ( 1 )

DATO’ SISUKAI OLEH INGGERIS

Pada satu hari, ketika Onn Jaafar, Abdul Aziz Ahmad dan aku sedang makan ’nasi daun pisang’, di warung orang India, di jalan Sultan Sulaiman kedua, di belakang Jalan Tunku Abdul Rahman, Onn telah mengaku, bahawa dia dengan kuasanya sebagai Menteri Dalam Negeri, iaitu selepas UMNO ditubuhkan, telah menandatangani surat perintah menangkap semua orang-orang Melayu yang telah menjadi ahli Parti Kebangsaan Melayu Malaya dan parti Hizbul Muslimin.
Menurut Onn Jaafar, penangkapan itu terpaksa dilakukan, kerana orang-orang dari parti-parti tersebut telah menjadi penyokong Presiden Soekarno dan mahukan Tanah Melayu merdeka seperti Indonesia, iaitu: Satu Negara, Tanah Melayu. Satu bangsa, Bangsa Melayu. Satu bahasa, bahasa Melayu. Mereka juga anti-British.
Menurutnya lagi, jika perjuangan kiri orang Melayu itu dibiarkan, selain dari Tanah Melayu akan menjadi sebuah negara perkauman, iaitu negara Melayu tulen, negara itu nanti akan menjadi sebuah republik Islam.
ANTI INGGERIS
‘Dato’ Onn bukan dari golongan politik yang anti-British seperti yang pernah terdapat di kalangan pejuang-pejuang kemerdekaan atau kebangsaan di kebanyakan tanah jajahan takluk. Ia tidak anti Inggeris tetapi ia kuat sekali berjuang menentang dasar-dasar kolonial British. Ia telah menjelaskan pendirian orang Melayu terhadap British dan keadaan orang Melayu sendiri sepanjang masa mereka berada di bawah pemerintahan penjajah. Penjelasan itu telah diberikan dengan tepat olehnya semasa diinterview oleh James Michener, pengarang ‘The Voice of Asia’ dalam tahun 1951.
“Saya telah memberi ingat bahawa tanpa perpaduan, bangsa Melayu tidak akan mencapai kemerdekaan dan tidak pula akan dihormati oleh dunia... Kami tidak pernah bersikap anti-British. Tidak ada orang Melayu yang waras anti British...Kami mahu British tinggal di sini dan memimpin kami sehingga kami cukup maju untuk memerintah negeri...”

Bekas pemimpin UMNO itu telah mengakui, bahawa kerana jasanya, Kerajaan Inggeris telah memberi hadiah kepadanya wang sejumlah f10,000,000 untuk tabung Rural Industry Development Authority (RIDA) - kini Majils Amanah Raayat (MARA) - , yang telah ditubuhkan pada tahun 1950. Wang itu untuk membantu rakyat miskin di luar bandar, iaitu untuk meninggikan taraf hidup dan memberi kemudahan bekalan air dan sebagainya kepada mereka.
’Oleh kerana benar-benar menyedar kelemahan orang Melayu dalam bidang ekonomi, Dato’ Onn telah pergi ke London meminta bantuan daripada British untuk menolong meninggikan taraf hidup atau ekonomi bangsanya. Hasil dari rundingan antara Dato’ Onn dan Kerajaan British ialah penubuhan RIDA yang pertama dalam tahun 1950. Dato’ Onn telah dilantik sebagai Pengerusi RIDA yang pertama dengan mendapat bantuan f10,000,000 dari Kerajaan British.
Setelah Dato’ Onn Jaafar mendapat bantuan f10,000,000 dari Kerajaan British itu, maka telah tersebar cerita di kalangan orang-orang Melayu, di seluruh Tanah Melayu, kononnya wang pemberian dari Kerajaan British itu sebagai hadiah kepada Dato’ Onn kerana telah berjaya menangkap dan menahan semua pejuang-pejuang kemerdekaan Tanah Melayu yang tidak diingini oleh Kerajaan British. Mereka juga telah berkata, bahawa Penjajah British itu mahu orang-orang yang akan memegang teraju Tanah Melayu merdeka, ialah ’Melayu Inggeris’, ’anak emas Inggeris’ dan ’orang-orang new colonial’ – ’ penjajah bentuk baru’ .
Onn Jaafar telah mengidap sakit jantung dan meninggal dunia pada 19 Januari 1962 pada usianya 67 tahun. Jenazahnya telah dikebumikan, di tanah perkuburan Orang Islam Johor Bharu.


CATATAN DALAM SEJARAH ( 2 )

MALAYSIA

Pada masa konfrantasi Republik Indonesia terhadap Malaysia pada 16 September 1963 hingga Ogos 1966, iaitu pada bulan Oktober 1963 aku telah mengikuti Sultan Idris Shah melawat ke bandar kecil Lumut. Bandar itu sedang mengadakan pesta tahunan. Berbagai pertunjukkan kesenian telah diadakan, di padang tepi laut.
Sultan Idris telah beradu dalam bilik vip. Rumah Rehat bandar itu. Anggota-anggota rombongan Baginda telah tinggal dalam beberapa buah bilik di situ. Aku bersama seorang pegawai polis bahagian Cawangan Khas telah menginap dalam sebuah bilik tidak jauh dari bilik Baginda.
Pada malam itu kira-kira jam 11.00, aku sedang bercakap-cakap dengan dua orang rakan, seorang pemberita dan seorang gadis Melayu penyanyi dari Persatuan Belia Daerah Dindings, di tepi pintu masuk ke pesta itu. Pada waktu kami sedang bercakap-cakap di situ, tiba-tiba datang Usmar - bekas wartawan harian Patriot, Medan dan pegawai POLRI bahagian perisikan-, telah datang menemui aku. Setelah kami berjabat tangannya, dia telah mengajak aku pergi bersamanya ke pengkalan bot ke Pulau Pangkor. Aku telah meninggalkan dua rakanku di situ dan mengikut Usmar.
Usmar memberitahu kepadaku, bahawa dia telah dua hari berada di Lumut dan siang tadi dia telah datang mencariku di Kuala Kangsar. Di sana dia telah mendapat tahu yang aku bertada di Lumut.

GANYANG MALAYSIA
Usmar telah mengajakku menaiki bot pergi ke Pulau Pangkor Laut, iaitu di sebalik Pulau Pangkor dan mengadap ke laut lepas. Dengan berbisik, dia memberitahu kepadaku yang dia telah datang bersama Tentera Nasional Indonesia (TNI) atau Komando Ganyang Malaysia (KOGAM) dengan sebuah kapal selam dan telah berlabuh di sana.
Pada ketika itu perkhidmatan bot ke Pulau Pangkor telah tidak ada lagi. Usmar bersama seorang rakannya telah membawaku menaiki bot laju yang telah disewanya sejak siang tadi. Setibanya kami di kawasan pinggir Pulau Pangkor Laut, dalam cahaya bebintang di dada langit, aku melihat sebuah kapal besar sedang berlabuh di laut tidak jauh dari pulau itu. Ramai anggota-anggota Tentera Nasional Indonesia (TNI) atau Komando Ganyang Malaysia (KOGAM) yang berpakaian uniform celoreng dan lengkap brsenjata sedang berdiri di bawah pepohon dan semak-semak di situ.
Usmar telah memperkenalkan aku kepada seorang pegawai yang telah menyebut namanya, Ali(bukan nama sebenar) dan anggota-anggota TNI yang lain. Pada waktu yang singkat dan mencemaskan itu, aku telah diminta menjalankan propaganda kepada orang ramai, di negara ini bagi menghancurkan projek Malaysia yang disifatkan oleh Presiden Soekarno sebagai projek British.
GAGASAN MALAYSIA
Ali dan pegawai-pegawainya telah menyerahkan satu guni, sebesar guni bawang yang berisi wang kertas Malaysia yang bernilai $10.00 setiap sehelai itu masih baru dan berikat kemas dengan pita logam. Wang itu adalah untuk aku gunakan bagi menjalankan kempen anti Malaysia .
Ali telah menjelaskan kepadaku, bahwa Republik Indonesia tidak bertujuan bermusuhan dengan rakyat Tanah Melayu yang baru berada di bawah Malaysia, tetapi tujuan mereka untuk menghancurkan gagasan Malaysia, kerana projek itu telah dirancang oleh Inggeris dengan tujuan mengekalkan kepentingan ekonomi mereka di Persekutuan Tanah Melayu, Singapura dan Borneo, iaitu Brunei, Sarawak dan Sabah.
Aku telah menolak pemberian wang seguni itu dengan alasan aku tidak dapat membawanya, kerana di sekitar bandar kecil Lumut ramai anggota-anggota polis dan tentera sedang berkawal, kalau aku membawa guni berisi wang itu tentulah aku akan diberkas oleh mereka. Selain dari itu aku menginap bersama seorang pegawai polis bahagian Cawangan Khas dalam bilik rumah rehat di Lumut.
Ali dan pegawai-pegawai TNI itu telah menerima alasanku itu. Kemudian mereka telah meminta aku bekerjasama dengan mereka bagi menghancur projek Malaysia. Kira-kira dua puluh minit aku di sana, kemudian Usmar telah menghantarku pulang ke Lumut dengan bot laju itu.
PENGAJIANN TINGGI
Kira-kira tiga minggu kemudian aku telah menerima surat dari seorang tokoh ilmuan dan diplomatik (namanya aku rahsiakan), yang bekerja sebagai pensyarah di sebuah intitusi pengajian tinggi, di Singapura. Dia telah meminta aku membantunya, menjadi korespondan- menulis dan membekalkan berita-berita dan artikel-artikel kepada pihaknya, di institusi pengajian tinggi itu.
Aku telah menerima permintaannya itu. Pensyarah itu telah memberi kepadaku kemudahan mengirim berita-berita dengan menggunakan kad mengirim berita- collect press-, dari Telekom. Semua berita yang aku tulis aku telah mengirimkannya kepada institusi pengajian tinggi itu dengan kod ’press’.
Kemudian aku telah mendapat tahu, bahawa semua berita dari aku itu telah disiarkan Radio Republik Indonesia (RRI), iaitu ’Suara Ganyang Malaysia’ untuk dipancarkan di Radio Republik Indonesia (RRI).
Aku telah tidak memberitahu kepada sesiapa, hatta kepada isteriku mengenai petemuanku dengan pegawai-pegawai TNI di Pulau Pangkor Laut hingga aku membekalkan berita-berita kepada sebuah insitusi pengajian tinggi di Singapura.
GOLONGAN KIRI
Kisah itu telah menjadi kenang-kenangan dalam hidupku dan telah menjadi catatan dalam sejarah hidupku sebagai seorang penulis yang sentiasa rebah dan bangun. Aku kira pengalaman itu sebahagian dari ilmu pengetahuan dan pengalaman aku jua.
Pada masa konfrantasi Indonesia terhadap Malaysia itu, aku telah diminta oleh seorang Pegawai Polis Bahagian Cawangan Khas, negeri Perak, supaya aku bekerja sambilan dengan bahagian itu. Kerana pekerjaan itu sebagai satu sumbangan kepada negaraku, maka aku telah menerima permintaan pegawai tersebut.
Tugasku dalam Cawangan Khas itu tidaklah untuk menangkap orang-orang politik kiri atau mereka yang melakukan seversif terhdap negara, tetapi aku menjalankan tugas sebagai wartawan juga, iaitu melaporkan kepda bahagian itu semua hasil percakapan dan temubualku dengan pemimpin-pemimpin perjuangan golongan kiri dan para bijak pandai yang membangkang kerajaan seperti Dr Burhanuddin, Ahmad Boestamam, Kassim Ahmad, Ishak Haji Muhammad dan ramai lagi.
Selain dari itu, aku juga dikehendaki melaporkan hasil lihat, dengar dan selidikku terhadap menteri-menteri dan ahli-ahli Dewan Rakyat, termasuk kelakuan mereka yang boleh merosakkan nama negara, seperti rasuah dan sebagainya.
MENGAMALKAN DEMOKRASI
Aku dikehendaki menghantar segera kepada pegawai Bahagian Cawangan Khas setempat semua saripati dari ucapan-ucapan para politikus itu, seperti mereka mengkritik atau menegur kerajaan berhubungan dengan pembangunan luar bandar, politik, ekonomi, pelajaran dan sebagainya. Semua laporanku itu dihantar oleh pihak Bahagian Cawangan khas itu ke ibu pejabatnya, di Kuala Lumpur dan seterusnya kepada Perdana Menteri.
Aku juga dikehendaki menghantar kepada Bahagian cawangan Khas semua salinan berita-berita yang aku telah tulis mengenai hal-hal pihak pembangkang, seperti temubualku dengan mereka, ucapan mereka, orang-orang yang mereka telah temui dan sebagainya.
Pihak Jabatan Perdana Menteri mahukan ucapan-ucapan, pecakapan dan buah fikiran tokoh-tokoh pembangkang diteliti, dikaji dan ambil mana-mana yang baik dan berfaedah untuk tujuan memperbaiki pengurusan kerajaan, terutama mengenai perpaduan dan pembangunan rakyat luar bandar.
Kerja yang aku telah lakukan untuk kerajaan itu adalah kerja kecilan, tetapi aku mendapat pengalaman dari semua kerjaku itu; sesebuah kerajaan yang mengamalkan demokrasi amat memerlukan pandangan atau idea dari pihak pembangkang dan orang ramai untuk melaksanakan satu-satu rancangan atau projek untuk rakyat jelata.
Kerajaan yang mengamalkan demokrasi tidak akan berjaya dan maju jika mereka mengenepikan pandangan atau idea dari pihak pembangkang dan pengkritik-pengkritik dasar dan usaha-usaha kerajaan.
(Disunting dari manuskrip, Memoir, Patah Sayap Bertongkatkan Paruh, oleh: Mokhtar Petah)

FIKIR SETAPAK

PANTUN POLITIK

Tarik papa surung papan,
Buah keranji dalam perahu;
Tilik depan renung depan,
Awak diabdikan 'ndak tahu.

Dari mana hendak ke mana,
Tinggi rumput dari padi;
Diri merana tidak berharta,
Negeri dikuasa kita abdi.
Beberapa orang Sarawak yang tinggal di luar bandar dan hidup dalam kemiskinan memberitahu: "Sejak Sarawak merdeka hingga pada masa ini, kami hidup miskin, menderita tali menali. Ada hasilo bumi jadi milik orang kaya dan berkuasa, kami dan keluar menggiti jari."
Kata orang Sarawak dalam bandar yang miskin: Kami hidup macam itik dalam kolam, lihat rimba, milik orang, lihat bandar milik orang, yang kami ada hanyalah air: Sedi, menangis, mata berair. Lapar, berak air. Orang berkuasa kaya raya. Para penokong mereka turut kaya. Kami, hidup derita, laksana orang menggigit tulang. Darah pada tulang, kami sangkak darah daging, rupanya daging tiada, yang ada darah gusi kami sendiri.
Dalam coffee house, beberapa orang berkuasa dan kaya bercakap - cakap: "Hidup mesti kaya. Kita harap rakyat Sarawak yang tidak cerdik undi kita, kalau kita menang lagi, kita berkuasa ..., kita kaya lagi."
"Peduli apa rakyat miskin, mereka bukan kita. Mereka dengan derita mereka. Kita dengan kaya dan kuasa kiuta.
Penyanyi : Hendakku bawa perahuku sempit,
Hendakku tinggalkan tak sampai hati,
Hendak ku dakap caintaku tidaaak,
Biarlah mereka mati meragaaaaan.

QURAN DAN HADIS

MENUDUH ORANG ISLAM BERZINA

Orang – orang yang menuduh – memfitnah dan mengistiharkan – melakukan zina kepada perempuan yang memelihara kehormatan – faraj –nya, kemudian mereka tidak dapat mengadakan empat (4) saksi - yang tidak fasik - , maka sebatlah mereka lapan pulu – 80 – kali sebatan; dan jangan kalian menerima persaksian mereka itu selama – lamanya – sepanjang hayat mereka - , kerana mereka itu adalah orang – orang yang fasik.
– An Nur: 4


NOTA:

Hukuman demikian dikenakan juga ke atasa orang – orang
yang menuduh – memfitnah dan mengistiharkan – yang
seseorang itu melakukan zina dan liwat.
Orang – orang yang melakukan tuduhan demikian, jika dia gagal
mengadakan empat saksi dan tidak dihukum, jika dia menjadi
pemimpin negara, bukan sahaja dia dia dilaknat Allah,
bahkah rakyat dan negaranya akan musnah.


HADIS

HUKUMAN IKUT ISLAM

Rasul Allah Muhammad s.a.w. memaklumkan: Apabila seseorang hakim menjatuhkan hukuman – mengikut hukuman Islam, iaitu Quran , lalu dia berjihad dan kemudian benar , iaitu sesuai dengan kehendak agama Islam dan hukium Allah, maka dia mendapat pahala, jika dia menjatuhkan hukum dan berjihad, tetapi hukumannya itu salah, maka dia mendapat satu pahala.
– Perawi: Semua ahli Hadis sepakat.

Tuesday, April 12, 2011

FIKIR SETAPAK

VEDIO SEKS KERANA KECEWA

Jika diperhatikan benar - benar akan gambar yang ditayangkan, kononnya pemimpin PKR, Anwar Ibrahim bemukah dengan jalan, kita nampak, gambar itu di ada - adakan di bawah rancangan untuk mengukuhkan UMNO dan BIN dan hendak melumpuhkan Parti Keadialan Rakyat, PAS dan DAP.
Perbuatan itu fitnah namanya. Allah menguuk dan melaknat orang - orang yang memfitnah atau menjatuhkan nama baik orang Isla.
Kalau Mufti Perak, Tan Sri Harus Sani atau Menteri di Jabatan PM - bahagian agama Islam -, pegawai tinggi JAKIM dan Masjlis Fatwa Kebangsaan adakan viedio tersebut, mungkin saya yakin dan semua orang Islam yakin, tetapi diasakan oleh orang yang ada warna luar biasa yang orang ramai ketahui.
Rahim Tamby Chik memang populer macam dalam video pada masa lalu dan dia telah pernah tersangkut dengan kes. Maka, umat Islam tidak percaya.
Najib Tun Razak tetap percaya kepada Rahimj Tamby Chik kerana bekas Ketua Menteri Melaka itu menjadi orang kuatnya dalam dunia politik kebangsaan.
Pada hati ini, umat Islam hanya menanti langkah, tindakan dan keputusan adil dari orang - orang Islam yang berkuasa. Jika adil baiklah akhirnya . Kalau tidak adail, tunggulah keputusan dan hukum allah pula.
Mengikut hukum Islam, undang - undang dan kemanusia, sesiapa yang menunjukkkan kejahatan seks kepada orang ramai, maka, dia melakukan kesalahan.Tetapi kerana ada lidah dan ada gigi tajam dalam politiki, Rahim Tamby Chik terselamat.
Dua perkara boleh diamalkan oleh umat Islam untuk menentukan kebenaran dan kebaikan atas perkara tersebut, iaitu:
1 - Sebahyang hajat beramai memohon kepada Allah.
2 - Membaca surah Yasin beramai - ramai memohon Allah menolong.
3 - Sentiasa berdoa kepada Allah untuk bebaikan dan keredaannya.

TIDAK BERSYUKUR


Apabila Kami – Allah – mengurniakan nikmat – kekayaan, kedudukan dan kekuasaan – kepada manusia, berpalinglah dia dan menjauhkan diri – dari bersyukur dan mengikut hukum Allah - , dan apabila dia ditimpa kesusahan – jatuh miskin, hilang kedudukan, kekuasaan dan penderitaan - , maka, dia berdoa – memohon kepada Allah dengan panjang lebar.
Muhammad s.a.w., katakan: Telah nampakkan keadaan baik anda jika Quran ini - yang diturunkan Allah – kemudian kalian mengingkarinya? Saiapakah yang lebih sesat daripada orang yang tetap berada dalam perbalahan dan pertentangan, yang menyimpang jauh dari kebenaran
– Fussilat: 51, 52


NOTA:

Kita, bangsa Melayu yang beragama Islam sentiasa lupakan nikmagt Allah, lalu kita menolak hukum – hukumnya dan kita mengguna – pakai dan taksub dengan hukum – hukum ciptaan manusia.
Setelah kita mempunyai kemewahan, kedudukan dan kuasa, kita adakan segala yang ditegah Allah, di antara mefitnaha orang – orang Islam, melakujkan rasuah dan sebagainya.
Mungkin orang – orang yang memfitnah orang Islam dan makan suap atau rasuah belum terlambat, iaitu belum jadi miskin dan papa kedana, belum tersuangkur dari kekuasaan atau belum mati, maka, sedarlah, elakkan atau berhentilah dari melakukan perbuatan yang ditegah Allah. Bertaubatlah.


HADIS

SOLAT TIDAK SEMPURNA

Dari Aishah binti abu Bakar As Siddiq radhiallahu ‘anha, ujarnya:
Saya mendengar Rasulullan s.a.w. – suaminya – bersabda: Tidak sempurna solat seseorang – lelaki dan perempuan – di muka – di hdapannya – makanan dan tidak juga sempurna solatnya pada waktu dia menahan dua macam kotoran, iaitu mahu bung air kecil atau buang air besar dan melepaskan angin dari dubur – ketut - .
– Perawi: Imam Muslim.

Monday, April 11, 2011

buku baru!

BUKU ILMU TAUHID DAN TASAWWUFNama buku:MANUSIA

DAN

IBADAT HAKIKI

KEPADA

ALLAH
Diolah drmula dan diedit oleh: Mokhtar PetahKETERANGAN:

Buku ini adalah hasil dari garapan dan kaji selidik dari buiu - buku lama mengenai ilmu tauhid dan taswwuf , di antara buku - buku tersebut, iailah Risalatut Tauhid dan Darun Nafis . Buku - buku itu ditulis dan ditarjemahkan dari bahasa Arab oleh para ulama musrsyid di nusantara Semenanjung dan Kepulaan Melayu, pada zaman silam.

Oleh kerana semua buku tersebut ditulis menggunakan bahasa Melayu dan terjemahan dari bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Melayu yang berbeli, maka buku - buku tersebut sukar difahamani oleh orang - orang yang memerlukan pengetahuan tauhid dan tasawwuf pada masa ini.

Buku ini amat baik dibaca dan diselidik oleh individu - individu yang hendak mengetahui dan mendalami ilmu tauhid dan tasawwuf.

FIKIR SETAPAK

FITNAH YANG MEMUSNAHKAN NEGARA

Mumngkin Perdana Menteri Malaysia, Dato' Najib dan para rakan serta para penyokongnya amat gembira, vedio kisah lucah, yang difitnahkan kepada seorang pemimpin nsionalis negara ini, kerana ramai yang menyangka usaha manusia - manusia ' Dato' T' itu, disifatkan sebagai menyokong Najib, UMNO dan Bartisan Nasional.

Vedio di tayang kepada umum, pelakunya belum ditangkap dan dibicarakan, tetapi mahkaham moden, iaitu surat khabar, radio dan televisyen telah digunakan untuk menghukumkan orang yang difitnahkan itu.

Maka, para umat Islam yang jahil, percaya akan kisah vedio itu. Mereka melakukan dosa dengan mengutuk dan menghebahkan keburukkan - konon - pemimpin yang berpengaruh itu. Lalu mereka menyeru orang ramai agar tidak menyokongnya.

Tan Sri Rahim Tamby Chik dan kelompok 'Dato T' telah berjaya mnjadi pembina industrri dosa. Najib dan para penokongnya gembira, kerana pemimin berpengaruh itu tidak akan bangun lagi.

Tetapi Allah melihat mereka. Allah akan menimbang amalan mereka. Mungkin dengan 0perbuatan itu, Allah memberi balasan; UMNO dan Barisan Nasional akan menuju ke hancura.

"Kun fayakun' firman Allah dalam surah Yasin.

Beberapa orang ulama mursyid memberitahu, bahawa orang - orang yang memfitnah dan memburukkan orang Islam itu berada di hujung senjata tajam , iaitu dosa; jika mereka berundur jatuh ke dalam bara, mengelak ke kiri, jatuh dalam lautan api dan jika elak ke kanan mereka jatuh ke dalam gaung merapi. Ertinya mereka tidak dapat mengelak dari dosa.

Majlis Fatwa Malaysia, para mufti, para ulama dan mereka yang takukan dosa dari Allah, patutlah memberi kuliyah dan nasihat kepada mereka yang melakukan fitnha dan gembira dengan fitnah itu, kerana, di hadapan mereka lautan api dan di belakang mereka lahar merapi.

Allah mengetahui perbuatan baik dan jahat hambanya, walau sebesar zarah atau atom.

Rakyat yang mengikut dan taat kepada pemimpin yang berdosa kerana mefitnah orang Islam, mereka sedang berada di tebingjurang neraka atau di bawah lahar perapi neraka.

- mokhtar petah

QURAN DAN HADISBALASAN DARI ALLAH


Sesiapa melaksanakan amalan yang soleh – kebaikan dan kebajikan - , maka, pahala – dari Allah - bagi dirinya sendiri , dan sesiapa melakukan kejahatan, maka, balasannya – siksaan – , terpikul atas dirinya sendiri juga.
–Fussilat:46
Jika kalian berbuat kebajikan, maka, kebajikan itu bagi diri kalian juga – pahala dari Allah itu dikurnianak kepada diri anda - , dan jika anda berbuat kejahatan, maka kejahatan – balasan dosa dari Allah – bagi diri kalian jua.
– Al Isra’: 7


HADIS

MENAGIH HUTANG

Rasul Allah Muhammad s.a.w. memaklumkan: Allah mengurniakan rahmat – kbaikan dan nikmat – kepada orang yang bermurah hati pada waktu menjual dan pada ketika membeli, serta meminga haknya, iaitu meminta dibayar hutan kepadanya.
– Perawi: Imam Bukhari

Saturday, April 2, 2011

QURAN DAN HADISJANGAN BERTOLAK ANSUR

Siapakah orangnya yang gila itu.
Sesungguhnya Penguasa – Allah – anda – Muhammad s.a.w. - , Dialah yang lebih mengetahui orang yang sesat dari jalanNya – Allah - , dan Dia – Allah – juga yang lebih mengetahui orang – orang yang mendapat petunjuk.
Oleh demikian, jangan anda – Muhammad s.a.w. dan umat Islam umat Junjungan – (berpegang teguhlah anda pada ajaran atau hikmah Islam yang anda sedang analkan, dan - jangan anda menurut kemahuan orang – orang yang mendusta – agama Allah - .
Dan janganlah anda – Muhammad s.a.w. – beralih dari pendirian yang benbar – dan jangan) mematuhi – mengikut – orang – orang yang merndustakan – agama Allah, iaitu Islam - .
Mereka suka jika anda – Muhammad s.a.w. – bertolkak ansur – menurut mereka kerana perpaduan nasional - , agar mereka juga pada zahirnya bertolak ansur dan lemah lembut - untuk memperdayakan anda.
- Al Qalam: 6 - 9

NOTA.

Perhatikan maksud ayat – ayat Quran di atas ini. Sekarang para pemimpin kita berlemah lembut dan bertolak ansur kerana kepentingan perpaduan, hingga ada yang mengabaikan hukum – hukum Islam.
Orang – orang Islam yang arif tentang Quran dan agama Islam yang telah mengadakan peraturan hidup untuk umat manusia, seperti nergara mengikut Islam, kesetiaan kepada undang – undang yang berpandukan Quran dan mengikut Islam, hendkalah berhati – hati menerima propaganda para pemimpin yang bertolak ansur itu.


HADIS

KEBURUKAN ANTARA DUA RAHANG

Rasulullah Muhammad s.a.w. memaklumkan: Sesiapa yang dapat menjaga keburukannya yang ada antara dua rahangnya – mulutnya – dan keburukan yang ada di antara dua puntung kakinya – kemaluan - , maka, dapatlah – Allah mereda – dia masuk syurga.
– Perawi: Abu Hurairah

Friday, April 1, 2011

SEJARAH

CATATAN DALAM SEJARAH
Apabila kemerdekaan persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur, pada tengah malam 31 Ogos 1957, nama Kepala Batas tercatat dalam sejarah kemerdekaan bangsa Melayu dan semua warga bumi semenanjung ini. Tetapi tidak ramai orang yang mengetahui akan kisah bumi bertuah itu.
Pada tahun 1955, iaitu dua tahun sebelum Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, pilihan raya umum untuk memilih ahli-ahli Parlimen (Dewan Rakyat) telah diadakan serentak di seluruh Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. UMNO (Perikatan) telah mencalonkan seorang ahli perniagaan, Haji Hashim Awang ari Tasik Gelugur dan dia telah menang dengan tidak penentangnya.
Pilihan raya Umum tahun 1959, calon UMNO (Periktan), Haji Ahmad Said dan dia telah mendapat kemenangan dengan 8,211 undi dan pilihan raya 1964, dia telah menang dengan 11,211 undi. Manakala pilihan raya tahun 1969, dia memperoleh undi sebanyak 2,353.
PARTI POLITIK
Bekas orang kuat Parti Buruh, Mohamad Sopiee Sheih Ibrahim telah bertanding atas tiket UMNO (Barisan Nasional) dalam kawasan tersebut dan dia telah menang tidak bertanding.
Cucu sulung kepada Sheikh Abdullah Fahim dan anak kepada Haji Ahmad Badawi, Abdullah Haji Ahmad Badawi bekas pegawai tinggi Kerajaan Malaysia yang tidak pernah diduga menyertai parti politik dan bakal pemimpin negara, telah bertanding dalam kawasan Parlimen (Kepala Batas) pada pilihan raya 1978. Beliau telah menang dengan 5,029 undi.
Pada pilihan raya umum 1982, Abdullah Ahmad Badawi telah menang dengan 12,644 undi. Pilihan raya 1986 beliau menang dengan 8,622 undi. Beliau telah menang dengan 9,851 undi pad pilihan raya umum pada tahun 1990.
MENCAPAI KEMENANGAN
Nama Abdullah Ahmad Badawi telah terjuang sebagai pemimpin negara, maka pada pilihan raya umum 1995 beliau menang dengan 17,834 undi. dan pada pilihan raya 1999 beliau telah mencapai kemenangan dengan 11,175 undi.
Setelah Abdullah Ahmad Badawi menduduki kerusi Perdana Menteri dan pemimpin rakyat negara ini, beliau telah mencapai kemenangan dalam pilihan raya umum 2004 dengan 19,985 undi. Calon PAS,Abdul Khalid Rashid mendapat 8,810 undi. Majoriti 11,175 undi.
Pada hari-hari Abdullah Ahmad Badawi melangkah ke puncak, beliau sentiasa dalam doa dan restu ibunya , Allahyarhamah Datin Hajah Kailan binti Haji Hassan. Ibu berjasa ini telah meninggal dunia pada 2 Februari 2004.
RANSANGAN SEMANGAT
‘Sesungguhnya Allah itu menetahui segala sesuatu.’ Sepanjang kempen pilihan raya 2004, pada hari mengundi dan hari kemenangan Abdullah Ahmd Badawi, beliau telah mendapat rangsangan semangat, ketabahan hati dan jiwa , dipeluk dan di sayangi sepenuh hati dan jiwa raga oleh isteri beliau, Allahyarhamah Datin Endon Mahmood. Ina lillahi wa inna ilaihi rajiun, wanita pertama itu telah meninggal dunia di Kediaman Rasmi Perdana Menteri, Putrajaya, pada jam 7.55 pagi 20 Oktober 2005. Jenazahnya telah dikebumikan di tanah perkuburan umat Islam di sana.
Kawasan Dewan Rakyat Kepala Batas mempunyai tiga kawasan Dewan Undangan Negeri, iaitu: Dewan Undangan Negeri Bertam, Dewan Undangan Negeri Penaga dan Dewan Undangan Negeri Pinang Tunggal.

Di sinilah,
Suara ulama melaung umat,
Sheikh Abdullah Fahim,
Menyergah maya;
“ Melayu bangsa bermaruah.
Bebaskan dari penjajah.”

Di sinilah,
Pemuda garang waja tauhidnya,
Haji Ahmad Badawi,
“Pemuda berani mati,
Demi agama, bangsa dan pertiwi.”

Di sinilah,
Waris titisan darah mereka,
Abdulah Ahmad Badawi,
Menerima amanah perjuangan,

Tegak teguhkan Islam,

Pimpin dan bela,

Bangs Melayu,

rakyat Malaysia.


Abdullah Ahmad Badawi yang telah memegang jawatan Perdana Menteri yang kelima - Pulau Pinang.
Perdana Menteri yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad - Kedah.
Perdana Menteri yang ketiga, Tun Hussein bin Dato’ Onn – Johor..
Perdana Menteri yang kedua, Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein - Pahang.
Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman - Kedah.
Mungkin ramai orang dapat menerima harapan saya, Kepala Batas ini telah menjadi bumi bertuah; tempat suburnya agama Islam, tempat kebangkitan bangsa Melayu untuk merdeka, tempat ‘terbuang’ pemimpin pertama, Tunku Abdul Rahman Putra, tempat penentuan tarikh keramat kemerdekaan negara dan tempat lahir pemimpin kelima bagi negara kita. Maka, eloklah difikirkan oleh semua, agar di sini dibina sebuah universiti untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa Melayu menuntut kemerdekaan tanah air dari penjajah. – Mokhtar Petah

FIKIR SETAPAK

KERANA JAWATAN KETUA MENTERI
Mungkinkah dengan penyebaran vedio yang kononnya Anwar Ibrahim berzina dengan pelacur Cin, akan menggugat kedudukan Ali Rustam yang kini Ketua Menteri Melaka, kerana Rahim Tamby Chik mungkin akan direstui oleh PM Najib untuk menggambil tempat tersebut.
Najib pagtut beri hadiah kepada Rahim Tamnby Chik kerana vedio itu telah berjaya memburukkna ketua parti pembangkan g dan menambah bilanbgan oranbg - orang nasiaonalis memberi sokongan kepada UMNO dan BN.
Pada hari - hari saya di Malaka, ada khabar mencium cuping teloinga szaya, bahawa Ali Rustam berada dalam keadaan dilema menghadapi pilihan raya umum - negeri - negeri akan datang.
Begitu juga,kerana Isa Samad bekas MB N. Sembilan, khabarnya akan mengambil alih kerusi Menteri Besar Negeri Sembilan.
Sementara itu beberapa orang dari Negeri Semnbilan nberbisik kepada saya: " Pada pilihan raya umum akan datang, Khairi Jamaluddin tidak akan bertanding, sama ada dia menolak dicalonkan atau dia diketepikan."
Kata mereka,"Khairy Jamaluddidn tidak diretui oleh Najib, tidak seperti Rahim Tamnby Chik dan Isa Samad."
"Restui Khairy Jamaluddin, bagi Najib, buat habiskan bogheh ..."

QURAN DAN HADIS

BALASAN ALLAH


Sesungguhnya, Penguasa – Allah – anda – Muhammad s.a.w. – tetap mengawas dan membalas – segala perbuatan baik dan perbuatan jahat hamba – hambaNya di dunia dan akhirat - .
Oleh yang demikian, kebanyakan manusia, apabila diuji oleh enguasa – Allah – nya - dengan kemuliaan dan dimewahkan hidupnya (dia tiak mahu bersyukur tetapi bersikap takbur – serta berkata dengan bongkak atau sombong: “ Tuhanku telah memnuliakan aku.”
Sebaliknya, apabila diuji Penguasa – Allah – nya, dengan disempitkan rezekinya, dia (tidak sabar bahkan resah gelisah - serta merepek dengan kata – kata: “Tuhan telah menghina aku.”
Al Fajr: 14 – 16.


NOTA

Pada zaman ini, orang Melayu di Malaysia, ramai yang berkuasa dan kaya raya, tetapi mereka menjadi bongkak atau sombong dengan menghina, memfitnah dan memburuk – burukkan orang Islam yang Allah tentukan sahabat mereka.
Mereka tidak sahaja melakukan demikian sahaa, tetapi mereka sanggup menyiksa, membunuh dan sebagainya terhadap orang Islam.
Orang – orang yang mlakukan demikian tidak akan terlepas dari balasan Allah. Di dunia mereka akan mengahdapai kejatuhan dan kehinaan. Di akhirat mereka akan dihumbankan ke dalam neraka


HADIS

DARAH ORANG MUSLIM

Rasul Allah Muhammad s.a.w. memaklumkan: Tidak halal – iaigtu haram – darah orang muslim yang mengakui atau bersupah setia, bahawa tidak ada tuhan selain Allah saya adalah rasulNya, kecualoi kerana salah satu dari tiga perkara: Janda – dan duda – yang berzina, jiwa dengan jiwa dan meninggalkan agama Islam dan memisahkan diri jemaah orang Islam – murtad - .
– Perawi: Abdullah bin Masu’ud