Thursday, May 22, 2008

Hadis

Jangan kamu kamu semua saling benci membenci, saling dengki mendengki, saling belakang membelakangi dan saling putus memutus ikatan persahabatan atau kekeluargaan, dan jadilah kamu semua hai hamba-hamba Allah sebagai keadaan bersaudara. Tidak halal bagi seseorang Muslim kalau dia meninggalkan – iaitu tidak bertegur sapa (antara orang Islam) lebih dari tiga hari.


Perawi: Muttafaq ‘alai; Imam Nawawi.

No comments: