Friday, May 30, 2008

DIKEHENDAKI PINDAH

Putrajaya: Semua pegawai kerajaan yang tinggal di rumah (kuarters) kerajaan di sini yang jarak dengan kawasan rumah mereka sendiri, 25 kilometer radius, diberi dua pilihan, iaitu mengosongkan kuarters atau terus menetap dengan dikenakan sewa berganda.

Surat Pekeliling Perkhidmatan 2/2008 yang dikeluarkan oleh Setiausaha Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri tanggal14 Mei 2008, seperti berikut:

‘Berkuatkuasa pada 2 April 2008 menetapkan mana-mana penghuni kuarters yang memiliki rumah dalam kawasan (25 kilometer radius) yang dibeli melalui Pinjaman Perumahan Kerajaan, akan diberi dua pilihan.

1 - Mengosongkan kuarters yang diduduki, atau

2 - Terus menduduki kuarters dengan \

dikenakan kadar sewa berganda.

Bahagian Pengurusan Hartanah telah menyediakan borang mengumpul maklumat yang perlu di isi oleh para penghuni semua kuarters kerajaan seperti yang ditentukan jarak rumah mereka dengan kuarters.

No comments: