Friday, June 17, 2011

MAKSUD AYAT QURANALLAH BENCI

Hai orang – orang yang beriman, mengapa kalian berkata apa – sesuatu – yang kalia tidak lakukan?
Sangat dibenci Allah, kalian tidak melakukan apa – sesuatu – yang kalian katakan.
Sesunguhnya Allah menyayangi orang – orang yang berperang di jalan Allah – kersana pertahankan agama Islam dan umat Islsm, dalam barisan peperangn yang teratur – berdisiplin - , laksana tembok yang teguh kukuh.
– Asy Syaf:2,3,4.

Nota.
Kita, orang Melayu umat Islam di Nusantara – Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, empat wilayah Thailand – sentiasa bercakap tentang agama Islam dan beriman kepada Allah da Rasul-Nya, tetapi kita tidak mengikut Allah dan RsulNya dengan sempurna.
Kita mengamalakan agama Islam sekadar beribadat dan perkara – perkara yang berhubungan dngan mal – sivil - , nikah dan cerai, rumah tangga, harta pesaka, dan peribadatan sahaja, tetapi kita tidak mahu memnina negara seperti negara Rasul Allah Muhammad s.a.w. yang berdasarkan Quran.
Maka, kita ada orang – orang yang bercakap atau berkata mengenai Islam, tetapi kita tidak melakukan dengan sempurna.
Sekarang, orang Melayu dan umat Islam di Malaysia berkedaan rendah diri dan takut kepada golongan – golongan manusia yang beragama lain dari agama Islam.

No comments: