Friday, June 3, 2011

MAKSUD AYAT QURAN DAN HADIS


MUNAFIK


Orang-orang lelaki munafik dan perempuan-perempuan munafik, satu dengan yang lain sebangsa (sama); mereka menyuruh melakukan yang salah, melarang melakukan yang baik dan mereka menggenggamkan tangan (sangat kikir atau kedekut dan tidak suka berbuat kebaikan kepada orang lain). Mereka melupakan Tuhan ,sebab itu Tuhan melupakan mereka pula. Sesungguhnya mereka yang munafik itu orang - orang yang jahat. - At Taubah; 67
HADIS

HALAL


Nabi Muhammad s.a.w. memaklumkan: Di antara syarat – syarat yang paling berhak (mustahak) untuk dipenuhi (dalam pernikahan), ialah sesuatu dengan syarat itu menajdikan halal faraj – faraj (ekamlouan perempuan) – bagi lelaki, suami mereka.

– Perawi: Jemaah pencatat Hadis

No comments: