Saturday, June 4, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

MANUSIA DENGAN KEINGINAN

Di jadikan (Allah) indah pada (pandangan dan perasaan) manusia, kecintaan apa yang diingini,iaitu, wanita – wanita,anak – anak, harta benda yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan – kenderaan – haiwan – haiwan ternakan – unta, lembu, kerbau, kambing dan lain - dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ini. Dan di sisi Allah juga tempat kembali yang baik – syurga - .
Katakan (Muhammad s.a.w.): “Inginkah kalian, saya memberi berita kepada kalian akan apa yang lebih baik daripada semua itu?” Untuk mereka yang bertakwa - kepada Allah - , pada sisi Allah, mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai, mereka tinggal kekal di dalamnya – syurga - . Dan - mereka dikurniakan – isteri –n isteri yang dicucikan – cantik jelita dan tidak ada haid - serta keredaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba – hambaNya.
– Ali Imran: 14 ,15.

No comments: