Sunday, June 5, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

SYAITAN MENGHASUT

Sesiapa yang tidak mengambil berat - atau perhatian dan mengamalkan – pengajaran (Quran) yang diturunkan Allah yang Maha Pemurah, Kami akan adakan baginya syaitan – iblis atau hantu dan orang jahat yang menghasut dan menyesatkan - , lalu jadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya.
– Az Zukhruf: 36
Nota.
Cerita dalam sejarah Islam, wahyu Allah di atas diturunkan kerana kaum telah melantik orang mereka, iaitu Thalhah untuk menemui sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As Siddiq dengan tujuan memujuk atau mempengaruhinya supaya mnengikut agama yang mereka anut.
Thalhah telah menemuji Abu Bakar As Siddiq yang sedang berada bersama orang ramai Islam. Thalhah berkata kepada Abu Bakar As Siddiq - seperti orang pujuk para pengundi pada masa pilihan raya - .
Abu Bakar As Siddiq: Kepasda ajaran manakah yang anda mengajar saya?
Thalhah: Saya mengajak tuan untuk menyembah Lata dan Uzza – dua berhala – .
Abu Bakar As Siddiq bertanya: Siapakah Lata dan Uzza itu?
Thalhah menjawab: Lata adalah tuhan dan Uzza anak puteri tuhan.
Abu Bakar As Siddiq bertanaya: Siapa ibunya?
Thalha: Diam. Tidak dapat menajwab. Dia menyuruh rakan – rakannya menjawab.Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup menjawab.
Thalhah berkata: Tuan, saksikanlah saya, saya beriman, bahawa sesaungguhnya tidak ada tuhan melainkan Allah.Sesungguhnya Muhammad adsalah utusan Allah.
Pengertian dari ayat di atas, bahawa orang yang berpaling dari Allah, dari RasulNya dan petunjukatau ajaran dalam Quran untuk kehidupan manusia, maka, selama – lamanya dibimbing oleh syaitan.
Pada masa ini, ramai orang Islam yang memujuk, hatta berkempen mengajak manusia belakangkan perjuangan mempertahankan agama Allah dan menegakkan Negara Islam dan mereka memomok – momokkan dengan berbagai cara.
Mereka itu ada sahabat dan penasihat, iaitu syaitan dan orang – orang yang menjadi musuh Islam. mp

No comments: