Thursday, June 16, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

SYAITAN PUJUK MANUSIA
... perjuangan antara mereka amat hebat,anda (Muhammad s.a.w.) mengira mereka itu bersatu – tidak -, sedang hati mereka berpecah belah – peperpecahan antara mereka sendiri kerana tidak berpegang pada dasar Islam - , demikian disebabkan mereka itu kaum yang tidak berpengetahuan – yang disediakan Allah dalam Quran - .
Serupa dengan orang – orang sebelum mereka – Arab Jahiliyah – telah mengalami akibat buruk dari perbuatan mereka sendiri dan mereka telah ditimpa siksaan yang pedih.
Seumpaman syaitan pada ketika berkata (memujuk) manusia: Sangkallah Allah - iaitu jadi kafir - , setelah manusia itu menyangkal Allah atau kafir, - syaitan – berkata: Aku berlepas tangan – tidak bertanggungjawab – terhadap kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Pemimimpin semesta alam.
Kesudahnya, kedua – dua – syaitan dan manusia - , bersama dalam neraka, tetap tinggal di sana; itulah balasan bagi orang – orang yang zalim - bersalah.
Al Hasyr: 14 - 17


No comments: