Wednesday, June 1, 2011

MAKSUD AYAT QURAN


MENGIKUT RASUL


Di mana sahaja kalian berada, nescaya kematian akan mendapatkan kalian, biarpun kalian dalam benteng – kubu – yang teguh. Dan kalau mereka beroleh kebaikan, mereka mengatakan: Ini adalah dari anda (Muhammad s.a.w.). Katakan: Semuanya dari Allah, tetapi mengapa mereka tidak mengerti akan sesuatu kejadian?

Apa – apa kebaikan yang anda peroleh itu dari Allah, dan apa – apa sahaja yang menimpa anda, bertasal dari diri anda sendiri. Kami (Allah) mengutus anda menjadi Rasul – utusan Allah) kepada umat manusia (Tidak kira bangsa dan warna kulit), dan memadalah Allah menjadi saksinya.

Dan siapa mengikut Rasul (Muhammad s.a.w.) – dalam semua sistem kehidupan termasuk politik dan pemerintahan - , ssungguhnya dia mengikut Allah, dan sesiapa yang nmelawa, Kami (Allah) tidak menguttgus anda untuk menjadi penjaga mereka. – An Nisa:78 - 80

Keterangan

Mengikut Rasul, ertinya mengikut apa jua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a,w, iaitu peribadatan, kekeluargaan, kemasyarakatan, pemerintahan dan politik, ekonomi dan lain. Sesiapa yang menolak pemerintahan dan politik yang dilakukan atau telah dditunjukkan oleh Allah dan Rasul – Nya, Muhammad s.a.w. maka tidaklah boleh dikira orang – orang yang taat kepada Allah dengan sempurna.

No comments: