Monday, June 6, 2011

MAKSUD AYAT QURANBEREBUT HARTA

Jangan kalian makan (atau mengambil harta) di antara kalian dengan cara yang salah – walaupun sah di segi undang – undang negara kapitalis atau undang – undang ciptaan orang kafir - , dan jangan pula kalian menghulurkan harta kalian (memberi rasauah) kepada para hakim kerana hendak memakan harta manusia dengan – perbuatan – dosa, pada hal kalian mengetahui – salahnya - .

– Al Baqarah: 188.

Nota.

Firman Allah Taala ini diturunkan kepada RasulNya, Mujhammad s.a.w. setelah berlaku kejadian antara dua lelaki, Imril Qais bin Abis dan Abdan bin Asyma’ al Hadhrami kerana berebut sebidang tanah dan mereka bersumpah di hadapan hakim.

Di negara kita ini sering berlaku keajadian berebut harta, iaitu tanah, terutama tanah pusaka. Ada abang membolot harta adik – adinya dan ada abang yang menggunakan pihak pejabat tanah menukar milik tanah pusaka bapa atau itu kepada miliknya sedangkan adi – adiknya ada dua tiga orang.

Orang – orang yang berebut harta pusaka dan membolotnya dengan tidak sah di sisi agama Islam, maka, sebelum dia meninggal dunia, Allah membalasa dosanya dengan berbagai cara yang azab. - mp

No comments: