Thursday, May 27, 2010

QURAN

AMANAH

Sesungguhnya, Kami (Allah) telah mengurniakan amanah (tanggungjawab) kepada langit, bumi dan gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan takut terhadap beban itu, sedangkan manusia mahu memikul tanggungjawab tersebut.Sesungguhnya umat manusia itu amat tidak jujur dan amat bodoh.
– al Ahzab:72.
Huraianan: Para ahli tafsir Quran mempunyai pendapat berbeza mengenai amanah atau tanggungjawab ini, ada yang berpendapat , di jabatan, khalifah atau pemimpin orang ramai dan ada pula berpendapat, ialah penyambung kekuasaan Allah di dunia.

No comments: