Sunday, May 2, 2010

QURAN DAN HADIS

ZAKAT


Mereka yang menyimpan emas dan perak -tidak dikeluarkan zakat - , dan tidak dibelanjakan pada jalan Allah, ingatkan mereka (bahawa, sesungguhnya) siksaan Allah itu amat pedih.
- at Taubah: 34.


HADIS
AMANAH

Nabi Muhammad s.a.w.bersabda: Tunakankan amanah kepada orang yang mempoercayai anda dan jangan sekali - kali anda mengkhianati (amanah itu) walaupun terhadap orang yang elah khianat kepada anda. - Perawi: Tarmizi.

No comments: