Wednesday, May 26, 2010

QURAN

SEDEKAH
Selama - lama kalian tidak akan memperoleh kebajikan, hanya (kecuali) kalian menafkah - dermakan sebahagian dari sesuatu yang kalian kasihi (harta benda dan wang ringgit) - kepada jalan kebajikan atau jalan Allah, seperti membina masjid, surau, madrasah, sekolah, membina rumah anak yatim dan membantu mereka, orang - orang menderita atau papa kedana - , Sesaungguhnya, Allah mengetahui akan sesuatu yang kalian nafkahkan itu.
- 'Ali Imran:92

No comments: