Sunday, May 2, 2010

AMANAH

Sesungguhnya, Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada orang yang memberi kepecayaan kepada kalian.

An Nisa:58

HADIS

AMANAH

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Tunailan amanah kepada aorang yang memberi amanah kepada kalaian, walaupun orang itu mengkhaianati kalian.

– Perawi: Tarmizi.

No comments: