Sunday, May 9, 2010

QURAN DAN HADISMEMBUNUH ORANG MUKMIN

Sesiapa yang membunuh seorang mnukmin (dan mukminah) dengan sengaja, maka balasannya, ialah, neraka jahannam, dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepdanya dan melaaknatnya serta menyediakan baginya azab senksa yang besar.

– an N isa: 93


HADIS

HARAM DAN HALAL

Dari Salman al Farisi radiallhahu an: Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang lemak, kiju dan kulit (haiwan), kemudian Junjungan menjawab: Yang halal, iaitu sesuatu yang dihalalkan Allah dalam Kitab – Nya dan yang haram, sesuatu yang didiamkan (tidak dinyatakan haram), maka, itu bererti dibolehkan.

– Perawi: Ibnu Majah dan Tirmizi.

No comments: