Tuesday, May 4, 2010

QURAN DAN


LAKNAT
Sesungguhnya, orang – orang yang menyembunyikan keterangan – keterangan dan pimpinan yang Kami telah kuniakan, setelah Kami menjelaskan kepada umat manusia dalam kitab (Taurat, Zabur, Inujil dan Quran), mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat manusia – manusia yang mrelaknat.
– Al Baqarah:159

Huraian: Kalimat menyembunyikan dalam ayat di atas adalah boleh diertikan, para ulama kini, tidak menjelaskan kepada umat Islam yangh dalam Quran dan agama Islam ada ajaran dan falasafah politik.
Ada sebilangan ulama di negara kita ini, kerana terlalu mengampu dan menjaga kepentingan diri dan kedudukan, maka, mereka tidak menjelaskan kepada orang ramai, yang dalam Quran dan Islam ada ditekankan tentang kehidupan berpolitik.
Semenjak negara kita mencapai kemerdekaan hingga kepada hari ini, kita belum pernah mendengar atau mendapati Majlis Fatua Kebangsaan dan para musfti di negeri – negeri yang mengeluarkan keterngan, bahawa agama Islam tidak memisahkan assiyasatul Islamiyah - politik Islam. Mereka sepertin menyembunyikan dari diketahui oleh umat manusia di negara ini.


HADIS

PUASA

Setiap amalan anak Adam adalah baginya, kecuali puasa, ia (puasa) adalah Untuk – Ku dan Aku akan mengurniakan balasan kepada sesiapa yang melakukannya, dan puasan itu juga, adalah perisai (Iman dan akhlak mulia).
– Hadis Qudsi. – Perawi: Imam Muslim dan imam – imam lain.

No comments: