Tuesday, August 31, 2010

QURAN.MAKSUD AYAT – AYAT NENGENAI JUDI

Mereka menanyakan kepada anda (Muhammad s.a.w.) tentang minuman keras dan judi. Katakan:Pada keduanya itu ada dosa besar dan adan manfaat kepda manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya (mabuk dan keburukan judi). Dan mereka menanyakan kepada anda: Apakah yang mereka akan nafkahkan? Katakan: Kelebihan dari yang peerlu. Begitulah Allah menjelskan keterangan – Nys kepada anda agar anda fikirkan. – al Baqarah:219

Mereka menanyakan kepada anda (Muhammad s.a.w.) Apakah yang dibolehkan kepada mereka? Katakan: Dibolehkan kepada kalian yang baik – baik, apa yang ditangkap oleh binatang atau burung yang kalian telah ajar atu sengaja untuk berburu – kalaian teoah ajar menurut yang diajarkan olkeh Allah kepada kalian, sebab itu, maksnlah apa yang ditangkapnya untuk kalian dan sebutlah nama Allah padanya (baca: Bismillahir Rahmanir Rahim). Dan taqwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah itu cepat membuat perhitungan. – al Maaidah:4.

Hai orang – orang yang beriman, minuman keras (arak dan segala yang memabukkan), perjudian, berhala dan mengundi nasib dengan panah itu termasuk pekerjaan syaitan, sebab itu hendaklah kalian tinggalkan (termasuk tegah), agar kalian menjadi beruntung. – al Maaidah:90.

Syaitan (termasuk orang – orang kafir) benar – benar hendak menjatuhkan kalian ke dalam permusuhan dan berbencian (seperti orang Melayu di negara ini), disebabkan meniman keras (arak) dan perjudian itu, dan dia hendak menghalangi kalian darui mengingasti Allah dan mengerjakan sembahyang. Mahukah kalian berhenti? – al Maaidah:91.

Sejarah.

Di Malaysia ada ulama yang digunakan oleh kerajaan seperti mufti, kadi dan para ulama. Diadakan pulan jabatan – jabatan agama Islam, seperti Jabatan Agama Islam di negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia – JAKIM dan berbagai lagi, tetapi mjengapa mereka tidak mengukarkan fatwa, melarang atau menegah perjudian di negara ini – dasri kasino di Genting Highland hingga kepada lotri, nombor ekir dan sebagainya.

Punca perpecahan orang Melayu dan umjat Islam di negara ini dan wujud Parti Islam Semalaya – PAS (1951), di antaranya kerana UMNO yang menguasai Kerajaan Pusat tidak mahu melarang dan menghapuskan judi (Sheikh Abdulah Fahim memberitahu saya), bahkah kerajaan menerima hasil perjudian untuk faedah negara.

Pad masa saya menulis bukiu biografi: Abdul Kadir Peguam Rakrat, Kuala Lumpur, 1998. Iaitu Peguam Negara, Tan Sri Abdul Kadir Yusof – buiu inhi dilancarkan oleh Dato’ Mohd. Najib Tun Abdul Razak di dewan Perpustakaan Negara, Kuala Lumpur, saya dimaklumkan, Kasino Genting Haighland ditubuhkan dengan kemahuan Tun Abdul Razak dan bapa mertuanya – bekas Yang Dipertuan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Johor (1951).

Allahyarham telah merasmikan kongres alim ulama II, anjuran Jawatan kuasa Khas Agama UMNO, dipengerusikan oleh Allkahyarham Haji Ahmad Fuad bin Hassan. Kongres III, di Kelab Melayu Batturworth telah menubuh PAS (1951).

dan kemudian speaker Dewan Parflimen, Tan Sri Hani Mohd. Noah bin Omar, telah diberi saham dan memegang jawatan kuasa Pengerusi syarikat tersebut.

Mohd. Noah adalah bapoa mertua kepada Tun Abdul Razak.

Manakala Tan Sri Abdul Kadir Yusof diberi saham dan memegang kuasa sebagai salah seorang pengarah.

Sebelum Syarikat pelancongan dan perjudian di gunung Negeri Pahang itu, Mohd. Noah dan Abdul Kadir Yusof telah berjaya menyelesaikan krisis ekonomo Cina – Yahudi di Singapura. Mereka disambut oleh seorang tokoh Yahudi, David Marshal Ketua Mentgeri Singapura.

Ulama terkenal, Ustaz Haji Mat Saman Kati – guru agama kepada Sultan Perak (1970 – an) telah berkata, “ ...enta tunggulah, negagha kita ini tak akan aman, tak akan untung ..., oghang Melayu tak bersatu, selagi judi dihalalkan oleh kerajaan.”

No comments: