Monday, August 23, 2010

PENGETAHUAN DARI QURAN


Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani.
Bukankah Kami (Allah) telah melapangkan bagi anda; dada anda (wahai Muhammad s.a.w. dan mengisinya dengan iman dan hidaya?)
Dan Kami (Allah) telah meringankan daripada anda (Muhammad s.a.w.); beban anda (menyiar dan menyebarkan Islam).
Yang memberari tanggungan anda (Muhammmad s.a.w.), (dengan mengurniakan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya?).
Dan Kami (Allah) telah meninggikan bagi anda (Muhammad s.a.w.); sebuatan nama anda (Muhammad s.a.w.) , (dengan mengurniakan pangkat nabi dan rasul Allah dan berbagai kemuliaan).
Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaan - iman anda (Muhammad s.a.w.), bahawa sesungguhnya tiap - tiap kesukaran disertakan (kemudiannya) kemudahan.
(Sekali lagi Kami (Allah) tegaskan): Bahawa sesungguhnya tiap – kesukaran, disertai kemudahan.
Kemudian apabila anda (Muhammad s.a.w. telah selesai (dari sesuatu amal soleh), maka bersungguh – sungguhlah anda berusaha (melakukan amal soleh yang lain).
Dan kepada Penguasa (Allah) anda (Muhammad s.a.w.) sahaja hendaklah anda (Muhammad s.a.w.) memohon (apa sahaja yang anda (Muhammad s.a.w.) gemar dan suka).
- Al Insyiraah: 1 – 8.

No comments: