Friday, August 27, 2010

QURAN

MAKSUD DARI AYAT – AYAT BIJAKSANA

ORANG ISLAM PALING BIJAK BUKAN YAHUDI

Sebilangan orang Melayu yang berpendidikan barat dan tipis pengetahuan Islam dalam otak dan hatinya, berasa takut atau dukacita setelah membaca maklumat tentang orang – orang Yahudi pandai dan bijaksana. Lalu mereka merewang – rewang fikiran kerana makanan dan sebagainya.
Sesungguhnya menurut ajaran Allah dalam Quran, orang – orang Yahudi tidak pandai dan bijaksana. Mereka telah di gelar dan abadikan sebagai monyet atau kera, iaitu:
Dan sesungguhnya kalian mengetahui mereka (Yahudi) yang melanggar aturan di antara kalian pada hari Sabtu, kerana itu Kami (Allah) katakana kepada mereka itu: Hendaklah kalian menjdi kera atau monyet dibenci orang ramai – al Baqarah: 66,
Katakan (Muhammad):Aku (Allah) akan beritahukah hal yang lebih buruk dari itu pembalasanya di sisi Allah. Iaitu orang – orang (Yahudi) yang dikutuk dimurkai oleh Allah; di antara mereka dijadikan Allah kera, babi dan penyembah berhala. Orang – orang ini amat buruk tempat mereka dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. – al Maaidah: 60
Setelah mereka (Yahudi) melanggar apa yang dilarang bagi mereka, Kami (Allah) katakana kepada mereka: Menjadi keralah dibenci orang ramai. – al A’raaf: 166.
Orang – orang yang pandai dan bijaksana, tidak dianggap pandai dan bijaksana oleh Allah (ajaran Islam) sekiranaya mereka menindas, membunuh dan menjajah manusia. Mencipta senjata untuk membunuh manusia. Mengadakan tuduhan dan memburuk – burukkan manusia.
Baca sejarah Islam, para Rasul Allah dan orang – orang Islam lebih bijak dari Yahudi dan orang – orang kafir.
Allah telah memaklumkan orang – orang ‘Ulul albab’ - pandai, bijaksana, cendekiawan, itelektual atau pakar penyelidik dalam Quran sebanyak 15 ayat. Perhati dan faham secara mendalam ayat – ayat Quran ini:
Bagi anada (kalian) – peraturan – Qisas (hukum balasan membunuh) itu bererti kehidupan, hai orang – orang yang mengerti agar kalian memelihara – dsari kejahatan. –al Baqarah: 179.
Haji itu dalam bulan yang ditentukan, oleh itu sesiapa yang telah menetapkan niatnya dalam bulan itu mengejakan ibadah haji, tidak boleh bercakap kotor berlaku kejahatan dan permusuahan pada masa mengejakan ibdah haji itu, dan pekerjaan baik yang kalian lakukan itu, diketahui Alla. Dan bawalah perbekalan yang sebai – baiknya dapat menjaga diri kalian sendiri (jangan jdi pengemis). Dan taatlah kepada Aku (Allah), hai orang –orang yang bijaksana. – al Baqarah:197.
Dai (Allah) yang menurunkan Kitab (Quran) kepada anda (Muhammad), di antaranya ada ayat – ayat yang terang maksudnya, itulah pokok – pokok (dasar) isi kitab, dan (ayat – ayat) yang lain tidak tegas (keterangan secara tidak langsung). Adapun mereka yang hati masing – masing cenderung kepada kesalahan, diturutnya hal – hal yang tidak tegas itu, kerana hendak mencari kesalahan dan pengerian (menurut fahaman mereka sendiri). Tidak ada yang mengetahui pengertian itu, hanya Allah dan orang – orang yang dalam ilmu pengetahuan mereka. Mereka mengatakan: Kami percaya kepada Kitab (Quran) semuanya itu dari Penguasa kami, dan hanya yang dapat mengambil pelajaran ialah mereka yang bijaksana. – Ali Imran: 7.
Sesungguhnya, tetang kejadian langit dan bumi dan pengertian malam dan siang, akan menjadi keterangan bagi mereka yang bijaksana. –Ali Imran: 190
Katakan (Muhammad s.a.w.) Yang buruk dan yang baik tidak sama, biarpun kati anda tertarik kerana (melihat) banyaknya yang buruk itu (terpengaruh kepada keburukan dan kejahatan termasuk membuat senjata membunuh umat manusia dan menggunakan kuasa tidak mengikut hokum Allah), oleh itu taatlah kepada Allah, hai orang –orang yang bijaksana, agar kalian beroleh keberuntungan. – al Maaidah: 100.
Sesungguhnya cerita – cerita mereka itu dapat mengajaran untujk orang – orang yang bijaksana. Cerita – cerita itu bukan dongeng yang direka – reka sahaja, tetapi membenarkan perkara – perkara yang terdahulu (zaman silam) daripdanya, memberikan penjelasan akan segala sesuatu dan menjadidi pimpinan dan rahmat untuk kaum yang beriman (kepada Allah dan Rasul - Nya). – ar Ra’ad:111.
Apakah orang yang mengetahui apqa yang dirunkan (wahyu) kepada anda itu sebenarnya, sama dengan orang – orang yang buta? Hanya orang – orang yang bijaksana dapat mengerti. – ar Ra’ad:19.
Imnilah satu penjelasan untuk umat manusia agar dengan itu mereka dapatg diberi peringatan, dan supaya mereka mengetahui, bahawa Dia (Allah) adalah Tuhan yang Esa dan agar orang – orang bijaksanaq dapat mengerti. – al Hijr:52.
(Inilah) Kitab (Quran) yang Kami (Allah) turunkan kepada anda (Muhammad s.a.w.) penuh keberkatan supaya mereka memperhatikan ayat – ayatnya san supaya orang – orang bijaksana dapat memikirkan.- Shad:29.
Dan Kami (Allah) berikan kembali kepadanya (Nabi Sulaiman) keluarganya (para pengikutnya) serta tambahannya sebanyak itu juga, sebagai kurniaan dari Kami (Allah) dan peringatan untuk orang – orang yang bijaksana. –Shad:43.
Iaitu orang –orang yang mendengar kata dan dituruti mana yang paling baik. Itulah orang – orang yang dipimpin Allah, dan itulah orang – orang bijaksana. – az Zumar:18.
Tiakkah anda (Muhammad s.a.w.)lihat, bahawa Allah menurunkan hujan dari langit (awan) lalu mengalir dalam tanah menjadi mata air? Kemudian itu, kerananya tumbuh tanaman – tanaman yang bermacam – macam warnanya; kemudian ia (tanaman) menjadi layu dan kuning kelihatannya, lalu menjadi kering dan hancur. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pengertian bagi orang – orang yang bijaksana. – az Zumar:21.
(Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s.). Akan jadi pimjpinan dan pengajaran untuk orang – orang yang bijaksana. – al Mu’min:54.
Allah telah menhyediakan untuk mereka siksa yang amat keras. Maka sebab itu taqwalah kalian kepada Allah, hai orang – orang yang bijaksana, orang – orang yang beriman! Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kalian. At Thalaq:10.
Saya amat khuatir, para pemimpin kita dan umat Islam di Negara kita ini,kerana takut Yahudi padai dan bijak sana, lalu mengiikut Yahudi, amalkan perniagaan, perdagangan hata perjudian cara orang Yahudi, akan berlaku seperti firman Allah:
Berapa banyakah negeri (negara) yang menderhakai perintah Allah dan Rasul – Nya (Muhammad s.a.w.), lalu Kami (Allah) panggil untuk bertanggungjawab yang keras, dan Kami (Allah) siksakan dengan siksaan yang mengerikan. – ath Thalaq:8

No comments: