Monday, August 30, 2010

QURAN: MAKSUD AYAT - AYAT ULAMA
PERPECAHAN UMMAH KERANA ULAMA TEMBOLOK

(Tidakkah mereka yang musyrik (kafir) sedar kebenaran itu) dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka, bahawa para ulama – pendeta – pendeta agama Bani Israil mengetahui akanh kebenaran Quran itu. – Asy Syu’ra:197.

Demikian juga, antara umat manusia, benatang – binatang dan haiwan – haiwan ternakan itu bermacam – macam pula warnanhya. Hanyalah yang takut kepada Allah ialah mereka yang berilmu (ulama atau poendeta) di antara hamba – hamba – Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa dan Pengampun. – Fathir:28

Umat Islam menjadi berpecah belah disebabkan para ulama yang berlainan hala tuju atau perjuangan hidup mereka.

Terdapat lima golongan ulama di negara – negara yang ramai umat Islam, tetapi negara itu bukan negara Islam, seperti Masir, Hijaz atau Arab Saudi, Iraq, Indonesia dan Malaysia, iaitu:

1 - Ulama Allah, iaitu mereka yang berpengetahuan mengikut dan mengajar

Orang ramai agar taatkan Allah danh Rasul- Nya. Mengikut dan

mengamalkan segara hukum – hukum dalam Quran dan Sunnah.

Menentang kezaliman dan kejahatan walaupun terhadap Raja dan

pemimpin.

2 - Ulama syariyah, iaitu mereka yang berpoegang kepada Quran dan

Sunnah dan menyeru orang ramai supaya berbuat baik dan melarang

mereka mnelakukan keburukan. Ulama begini mengajaqr orang ramai

kenal dan amalkan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan

dan amalan hidup mengikut Islam.

3 - Ulama zuhud, iaitu mereka yang hanya mengamalkan segala hukumn

Allah dan Rasulnya yanhg khusus pada peribadatan, hasi akhirat sahaja.

Mereka tidak mengambil tahul hal politik dan sebagainya.

4 - Ulama Figh, Fekah atau ulama nafau dan terkenal dengan gelaran ulama

tembolok, mereka itu yang ialah yang mnakan gaji dengan pemerintah

atau kerajaan – Istana dan sebagainya, seperti mufti, kadi dan mubaligh

pihak parti pemerintah.

Ulama – ulama ini tidak mengikut hukum dalam Quran dan Sunnah

dengan sempurnah. Mereka terpaksa mengikut kehendak arahan

pemerintah, kerajaan atau Istana.

Misalanya, jika pemerintah, kerajaan atau Istana suka judi dan

sebagainya, maka mereka ‘ menikus’ tidak bernai mengeluarkan

hukum tegah judi dalam Quran dan Sunnah. Begitu juga jika

pemerntah, kerajaan atau istana menentang negara Islam dan hukum

hudud, mereka ‘menikus’ dan mengalihkan kepada berbagai – bagai

tafsiran bagi kesdukaan pihak yang menanggung mereka.

Mereka menjaga kedudukan, kemewahan hidup dan sebagainya.

Para ulama Fiqh sering bertelagah dengan ulama Allah dan ulama

syariyah. Akibat dari yangb demikianlah menjadi rakyat Islam dalam

sesebuah negara itu berpecah belah.

No comments: