Sunday, February 28, 2010

BERITAUNIVERSITI DI HULU PERAK

Kuala Lumpur – Ahad, Sebuah yayasan milik waris Sultan Perak, Al marahum Sultan Idris Shah dengan kerjasama Persatuan Murid – Murid Tua Malay College Kuala Kangsar – MACOBA akan membina university, atas lebih 200 hektar di kawasan Hutan Belum, dekat Grik, Perak.

Puncas memberitahu, universiti bertaraf antarabangsa itu akan dibina dengan wang dari beberapa dana kewangan di Negara ini dan dari beberapa Negara, termasuk para usahawan Arab Saudi, Jerman dan negara – Negara rantau Asia.

Tanah tapak universiti itu akan dibeli dari Kerajaan Perak dan pemilik – pemilik tanah di sana.

Universiti itu, selain dari bekerjasama dengan university – university terkemuka di beberapa Negara seluruh dunia, akan diwujudkan fakalti khas, iaitu fakalati Islam.

No comments: