Friday, November 27, 2009

KUTBAH JUMAAT


IHRAM SIMBOL KERENDAHAN DIRI

(27 NOVEMBER 2009 / 10 ZULHIJJAH 1430

Pada hari Jumaat yang penuh berkat dan dalam masjid yang suci ini, marilah kita bersama-sama tingkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, sesungguhnya orang yang paling baik di sisi tuhan ialah orang yang paling bertaqwa. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah “IHRAM SIMBOL KERENDAHAN DIRI”.

Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana memberi keistimewaan besar pada hari ini. Selain menghayati sambutan Iduladha, kita juga dapat melaksanakan ibadah di hari Jumaat yang mulia ini. Manakala bagi saudara kita di tanah suci, hari ini adalah saat terindah kerana dapat menyahut seruan haji. Sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan atas dasar jemaah, menjadi paksi kecintaan umat Islam kepada Allah SWT.

Justeru tidak hairan, perhimpunan yang diadakan pada hari ini telah menarik jutaan manusia dari tanah kelahiran dan rumah mereka untuk datang berbondong-bondong ke Makkah yang aman dan suci. Juga umat yang Islam yang tidak berkesempatan menunaikan haji berbondong-bondong pula ke masjid menunaikan solat Jumaat. Semua itu adalah bukti keimanan, ketakwaan, ketaatan, keikhlasan dan keteguhan akidah umat Islam.

Firman Allah SWT dalam surah al-Bayyinah ayat 5:

Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar.

Ihram menurut syarak ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah SWT selama memakai ihram itu. Orang yang berihram dikehendaki bermula dari miqat iaitu tempat yang telah ditetapkan untuk memakai ihram. Selain itu syarak menetapkan warna putih sebagai pakaian rasmi bagi ihram. Hal ini tidak menyebabkan sesiapa pun berasa janggal kerana apa yang mereka lakukan adalah perkara yang serupa.

Ihram dalam konteks ibadah yang lebih menyeluruh bermaksud pantang larang yang membuktikan ketaatan seseorang hamba kepada Allah SWT. Demikian juga apabila kita mengucapkan syahadah, maka kita sebenarnya telah berihram. Bermula dari sini segala gerak geri, tuturkata dan niat hanya tertumpu kepada Allah semata-mata. Amalan ini sama juga dengan pekerjaan ihram dalam ibadat haji dan umrah atau takbiratul ihram dalam solat; ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang meskipun sebelumnya ia dibenarkan oleh syarak.

Persoalan besar timbul ialah kenapa Allah SWT meletakkan sempadan tertentu sebagai pantang larang bagi umat Islam?. Apa yang jelas, dalam kehidupan manusia kita tidak dibenarkan bebas sesuka hati. Kebebasan yang dianugerahkan oleh Allah bukanlah bersifat mutlak. Oleh itu kita dilarang minum arak, berzina, berjudi, membunuh tanpa hak, derhaka kepada ibu bapa dan sebagainya.

Firman Allah SWT dalam surah al-Hajj ayat 32:

Demikianlah ajaran Allah; dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka termasuklah dia orang yang bertaqwa.

Berdasarkan ayat tadi, jelas bahawa pantang larang yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai panduan umat Islam. Oleh itu, tugas penting umat Islam adalah memahami dengan bijaksana hakikat haji, solat, zakat dan perintah Allah yang lain. Jangan kita menjadi sombong disebabkan banyaknya melakukan ibadah haji, solat, berpuasa dan sebagainya tetapi kita gagal menjadi umat Islam yang taat.

Pihak berkuasa telah menyediakan pelbagai undang-undang dan peraturan untuk mengawal dan mendisiplinkan orang ramai seperti Akta Jenayah Syariah, peraturan lalulintas, Akta Pencegahan Rasuah, peraturan imigresen, Akta Keselamatan Dalam Negeri, Akta Pilihanraya dan sebagainya. Semua ini bertujuan mewujudkan keamanan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Kita sering mendengar dalam perbicaraan kes-kes di mahkamah sebahagian mereka besar pangkatnya, hebat penampilannya, banyak hartanya tetapi melakukan kesalahan dan tiada integriti.

Semua peraturan ini adalah bertujuan untuk membendung ajaran sesat, pelampau agama dan tidak menimbulkan kegelisahan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Adalah menjadi tanggungjawab para ulamak, penjawat awam, ahli politik, para jemaah dan umat Islam sekalian agar menghayati sifat jujur, amanah atau berintegriti dengan menghormati undang-undang. Masyarakat sedang memantau dan memerhatikan sejauhmana intergriti dihayati seperimana yang diperjuangkan oleh Institut Intergiri Malaysia.

Ihram haji mengajar kita mematuhi peraturan dan bersikap insaf diri. Apabila kita insaf dan beramal dengan falsafah ini, maka kita telah sanggup melutut dengan kerendahan batin. Tiada lagi sifat-sifat takabbur di hadapan Allah SWT. Kita sentiasa mengawal diri kita, ahli keluarga kita dan sesama manusia untuk menentukan kecemerlangan agama Islam. Akhirnya kita bersedia menyerahkan diri di bawah tadbir Allah Yang Maha Adil seluruh jiwa raga, segenap perasaan dan semua anggota zahir bergerak ke arah pengabdian yang hakiki kepada Allah tanpa berbelah bahagi.

Hasilnya, sudah pasti seseorang hamba itu akan menjadi hamba yang mukhlis (ikhlas), soleh (baik), siddiq (dipercayai), dan sebagainya. Mereka akan memperolehi keistimewaan yang banyak sama ada di dunia dan di akhirat kelak.

Mengakhiri khutbah, mimbar ingin berpesan ihram haji dan peraturan dalam solat memberi pengajaran bahawa pertama, mematuhi segala pantang larang Allah adalah petunjuk insan soleh yang tunduk secara mutlak kepada-Nya. Kedua, bahawa Islam mengajarkan kesamaan dan tiada perbezaan antara manusia berpangkat besar atau kecil. Dan ketiga, bersiap sedia menerima pembalasan yang lebih adil di hari akhirat.

Dan tinggalkanlah dosa yang nyata dan tersembunyi. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. (Surah al-An’aam:120)

(Khutbah Jumaat ini disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia - JAKIM)

No comments: