Saturday, November 21, 2009

BERITA


PERSATUAN PENULIS

Putrajaya - Sabtu: Sebuah Persatuan Penulis dan Peminat Sastera Putrajaya akan di tubuhkan di sini, pada minggu hadapan, demikian penajanya, Encik Din Drama memberitahu.
Menurut beliau, di Putrajaya ramai penulis buku, artikel dan penulis kreatif, tetapi mereka tidak pernah berkenalan dan bekerjasama antara satu dengan lain.
"Kami menubuhkan persatuan ini dengan tujuan menyatukan mereka dan agar dapat menjalankan kegiatan dalam bidang penuilisan dengan berpadu, sistem dan pandangan yang jauh,"katanya.
"Semua penulis yang berminat menyertia persatuan tersebut, di harapap menghadiri majlis penubuhannya nanti," tambanya.

Hubungi: Facebook/Din Draman.

No comments: