Monday, September 21, 2009


Selamat Hari Raya


heart_dancing_hb.gif image by alisalam

Mokhtar Petah
Sitti Haishah Abdul Rahman
anak - anak:
Khiril Anwar
Nor Iskandar,
Saiful Alimin,
Akhdiat Miharja
Petah Wazzan Iskandar
Petah Shahrir Aidid
Petah Ibnu Khaldoon

No comments: