Thursday, September 17, 2009

DIALOG ULAMA

Image

MENCARI KEREDAAN ALLAH

Manusia mampu memikirkan bagaimana hendah meningkatkan pengeluaran mereka, melipatgandakan hasil pertanian mereka dan seumpamanya. Sebab itu kita dapati Rasulullah (Muhammad) s.a.w. memberi kebebasan kepada umatnya bagaimana hendajk meningkatkan kualiti bagi mencapai hasil yanh lebih lumayan , sebagai mana sabdanya:

Kalian lebih tahu (bagaimana memperbaiki ) utusan dunia kalian.

Saranan itu telah mendorong ke arah teknologi canggih dan sains pertanian Nik Aziz sedang melihat buah - buah padi setiasa menghasilkan penemuan b a r u -------------------

dalam meningkatkan hasil tuaian bagi kemakmuran dan bagi meningkatkan hasil

tuaian bagi kemakmuran dan bagi mengimbangi keperluan pertumbuhan penduduk dunia.

Justru apa yang tidak dapat difikirkan oleh manusia ialah bagaimana ia hendak menggunakan harta kekayaan atau membelanjakan wang ringgit untuk tujuan keredaan Allah. Lantaran itu Islam telah menganjurkan agar manusia menginfakkan harta dn wang ringgit miolik mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Taala.

- Mursyidul 'Am PAS, Nik Abdul Aziz bin Nik Mat.

No comments: