Monday, September 21, 2009

PETUA

SYAITAN DAN PALESIT

Dalam Islam ada pengajaran tentang kejahatan syaitan dan semua jenis syaitan termasuk palesit. Dalam kebudyaan Melayu ada kepercayaan, syaitan dan yang sejenis dengannya dibela oleh manusia yang bergelar jinjang. Apabila seseorang jinjang akan mati atau dalam keadaan nazak, syaitan dan sejenisnya mencari jinjang lain untuk menumpang. Jika seseorang yang baik dengn jinjangnya datang menolong jinjangnya menyuapkan makanan dan lalu jinjang itu mati, maka syaitan dan sejenisnya mengikut dan menumpang orang itu. Tetapi kalau orang itu mengjara si nazak itu mengucap syahadah dan ayat – ayat Quran, maka syaitan dan sejenisnya itu takut menumpang orang itu.

Selain dari itu jangan mengambil atau menerima barangan berharga, seperti emas, bejana dan sebagainya dari jinjang yang akan mati, kerana setelah jinjang itu mati, syarian dan sejenisnya akan menumpang kepada orang yang menenrima harta jinjang mereka.

TAHUKIAH?

WARGA FELDA

Sebilangan besar warga FELDA dalam keadaan khuatir, kerana mereka mnendengar khabar FELDA seluruh negara ini akan dijadikan syarikat Berhad. Jika berlaku demikian, saham Felda akan tidka dapat disekat daari terlepas ke tangasn orang asiang sepeti yang telah berlaku pada BERNAS syarikat – syarikat lain.

No comments: