Saturday, February 26, 2011

SAJAK

PEMIMPIN
Dia kata:
”Saya pemimpi nnegara,
Semua rakyat jelata,
di kota raya.”

Dia kata:
”Saya makmurkan,
semua orang kampun,
bersama kera di hutan rimba.”

Dia kata:
”Saya adil saksama,
rakyat kaya raya,
mewah mewah merata.”

Kata si papa,
”Pemimpin kita dera kita,
makan suap jadi kaya,
pedaya rakyat dengan suara.”

Kata kera:
”Dia juga kera,
pedaya mnanusia,
kera lebih baik dari dia,
tidak tipu manusia.”

Manusia dank era kata:
“Kita jatuhkan dia,
nyahkan dia,
kuburkan dia.”

Kepala Batas ....................Mokhtar Petah

No comments: