Tuesday, February 15, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
MUHAMMAD RASUL ALLAH

PELOPOR REVOLUSI MANUSIA

Muhammad, baca dengan nama Penguasa anda - Allah,
Dia telah mencipta manusia dari segumpal darah.
Muhammad, bacalah! Dan Pengusa anda – Allah itu Maha pemurah.
– Al ‘Alaq:1, 2, 3.

BERTANYA KEPADA YANG PANDAI

Muhamma, Kami tidak mengutus Rasul sebelum anda, melainkan lelaki yang Kami anugerahkan wahyu, oleh itu, bertanyalah kepada orang – orang pandai (para pengikut Rasul yang terdahulu - , kalau anda tidak mengetahui.
– Al Anbia:7


MAKAN YANG HALAL DAN BAIK

Muhammad, makanlah apa yang anda dapat ambil dalam peperangan menurut peraturan, iaitu halal dan baik. Betqwalah kepada Allah, sesunguhnya Allah itu Pengampun dan Penyayang.
– Al Anfal: 69.

BERPERANG

Hai Nabi – Muhammad, Kubarkan semangat orang – orang yang beriman itu untuk berperang – pada jalan Allah. Jika anda berjumlah 20 orang yang berhati teguh – kuat iman, taqwa, yakin diri dan bernai – nescaya dapat mengalahkan 200 orang (musuh) dan jika anda ada 100 orang, nescaya dapat mengalahkan 1,000 orang kafir, disebabakan mereka itu golongan yang tidak mengerti.
– Al Anfal: 65


POLIGAMI

Muhammad, kalau anda khuatir tidak dapat berlaku lurus terhadap anak – anak yatim, maka kahwinilah perempuan - pertempuan yang anda ciantai; 2, 3, 4 – (2 + 3 + 4 ), tetapi kalau anda khuatir tidak dapat berlaku adil (antara isteri – isteri anda itu), hendak – beristeri seorang sahaja – atau menikahi – perepuan kepunyaan tangan kanan anda – Hamba – (cara ini menurut adat orang Arab pada zaman Jahiliah dan setelah Nabi Muhammad s.a.w. melakukan revolusi manusia, maka hamba atau diperhamba tiada lagi hingga kini - . iaitu lebih dekat kepada kelurusan.
– An Nisa: 3.

No comments: