Wednesday, July 14, 2010

Quran

ISRA DAN MI’RAJ

Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba – Nya (Nabi Muhammas s.a.w.) pada waktu malam, dari Masjid al Haram ke Masjid yang jauh – Masjid al Aqsa di Jerusalem (perjalanan ini dinama Isra’, maknanya, berjalan malam), yang Kami berkati sekelilingnya, agar Kami perlihatkan keterangan – keterangan Kami kepadanya; sesungguhnya Dia (Allah) mendengar dan melihat.
* Perjalanaan Nabi Muhammad s.a.w. dengan tubuh dan ruhnya, dari Masjid al Haram ke Masjid al Aqsa, adalah perjalanan yang pasling lata – lebih lantas dari kilat. Dan perjalanan
Lihat keterangan tentang Mi’raj beriikut ini:
Demi (lihat) bintang pada ketika ia terbenam. – an Najm:1
(Biasanya bintang menjadiu lambang ketinggian, kemuliaan, keindahan dan kekuasaan manusia. Bintang menunjuk jalan, terutama bagi para musafir di padang pasir dan pelayar di lautan.
Para ahli tafsir Quran memberi erti ’hawaa’ (terbenam) dengan terbenam, turun dan terbit:
1 – Perhatikan pada ketika bintang orang – orang
yang memusuhi agama Islam itu telah
terbenam (telah gelap),
1 – Perhatikan pada ketika bintang (kitab suc
al Quran) telah tgurun untuk menunjukkan
jalan benar bagi umat manusia,
3 – Prhatikan pada ketika bintang ( agama Islam)
terlah terbit dan bersinar – terang.
Sahabat kalian (Nabi Muhammad s.a.w.) itu tidak trsesat dan tidak terkeliru. –an Najm:2
Dan tidak tidak berkata dengan kemahuannya sendiri. –an Najm:3
Itu adalah wahyu (Allah) di wahyukan kepadanya. – an Najm:4
Dia (Nabi Muhamma s.a.w.) di kurniakan pelajaran oleh yang sangat kuat ( Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah). – an Najm:5
Yang mempunyai kepintaran. Dan dia (Muhammad s.a.w. cukup sempurna. – an Najm:6
Sedang dia di bahagian yang paling tinggi dari tepi langit.- an Najm: 7( Adadua pendapat, ada yang mnengatakan Jibril dan ada yang mnengatakan Nabi Muhammad s.a.w. Maksudhnya pada wsaktu itu Nabi Muhammad s.a.w. berada di tyempat yang paling tinggi.
Kemudian dia mendekati dan bertambah dekat. – an Najm:8
Maka diajarkan hanya antara dua panah (paling dekat) atua lebih dekat (dari itu). – an Najm: 9
Lalu diwahyu ( oleh Allah) kepada hamba – Nya apa yang henbdak diwahyukan (di antaranya perintah sembahyang 5 waktu). – an Nahjm:10
Hati tidak dusta tentang apa yang dilihatnya. – an najm: 11

No comments: