Saturday, July 3, 2010

QURAN


JANGAN AMBIL ORANG KAFIR

Hai orang – orang yang beriman, jangan kalian mengambil jadikan pemimpin mereka yang menjadikan agama (Islam) sebagai bahan permainan dana ejekan (iaitu) di antara ahli – ahkli kitab (Orang – orang yahudi dan Kristian sebelum kalian dan orang – orang kafir (yang menyengutukan Allah), dan bertakwalah kepada Allah, jika kalian benar- benar beriman kepada Allah.

– al Maidah;57

No comments: