Tuesday, July 6, 2010

QURANTIDAK ADA PAKSAAN

Tidak ada paksaan dalam agama –Islam -, (seseorang menganut agama Islam tidak dengan paksaan, tetapi dengan hati yang ikhlas setelah mereka tahu dan faham akan agasma itu), Sesungguhnya telah nyata kebenaran agama (Islam) dari kesesatan (kekufuran). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut (syaitan, berhala dan fashaman kebenaan yang berlawanan dengan Islam), dan pula beriman kepada Allah, maka, sesungguhnya dia berpegang pada simpulan (tali agama Islam yang teguh) yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. – al Baqarah:256.

No comments: