Tuesday, July 13, 2010

QURAN dan HADIS


BENCANA


Tidak satu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada di kalian sendiri melainkan telah termaktub (tertulis) dalam kitab (Lauth Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
(Kami jelaskan itu) agar kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira (seperti kesombongan atau ketakburan) terhadap sesuatu yang dikurniakan - Nya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombong dan membanggakan diri. - Al Hadid:22, 23.

-------

PEREMPUAN

"Perempuan itu laksana tulang rusuk, jika kalian memaksa meluruskannya maka ia akan patah dan jika kalian membiarkannya, maka kalian akan menikmatinya dalam keadaan bengkok," Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perawi: Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim
.

No comments: