Saturday, July 3, 2010

POLITIK KITA


PAS DAN UMNI KEARAH NEGARA ISLAM


Mokhtar Petah


Malaysia kini bolehlah disifatkan sebuah negara yang 60 peratus berdasarkan negara dan hukum – hukum Islam dan 40 peratus masih berdasarkan kekapitalisan, kefeodalan dan tradisi ayang akarut marut.,

Keadaan Malaysia berkeadaan demikian, ialah pada hakaikatnaya, kerana hasil dari perjuangan para ahli PAS dan ahli UMNO sejak Persekutuan Tanah Melayu belum i mencapai kemerdekaan lagi.

Pada masa ini, kelihatan pada luarannnya semua ahli UMNO dan ahli PAS tidak sealiran atau tidak sebulu, tetapi dalam perjuangan menegakkan Islam, mereka dalam keadaan berpadu dan tidak sesiapa boleh memecah belahkannya.

Faktor – faktor yang menunjukkan mereka berpadu, di antaranya:

1 Mereka sama – sama sembahyang dalam satua masjid atau satu suarau.

2 Mereka berdoa agar aorang – orang mukmin (maknanya pihak PAS dan UMNO) berada dalam keadaan bersatu apadu, selamat sejahtera dan kauat iamanb kepada Allah.

3 Di semua tempat, sama ada kenduri mahupun di tempat kematian orang mukimin (orang PAS atau orang UMNO) semua ahli dua parti politik Melayu itu hadir.

4 Baru – baru ini, ahli –ahli PAS dan UMNO dalam Parlimen berhimpun bersama kerana menututk tindakan tentera yahudi ke atas para sukarelawan membawa bantuana makanan dan sebagai ke Palestin.

Pada masa ini undang – undang Islam, seperti niakah dan cerai, faraid, undang keluarga (ada beberapa dari undang – undang itu tidak sama dengan Islam), cegah jenayah maksiat (walaupun hukuamannaya tidaak sama dengan yang ditentukan oleh Allah), mal dan sebagainya berjalan dengan baik dan brkuasa sifatnya

TIDA SEMUA

AHLI UMNO

MENENTANGNYA

Hanya yang belum dijalanaakan undang – undang dan tidak semua ahli UMNO menentangnya, ialah undang – undang yang dinamakan hudud. Di antaranya, undang undang atas bunuh balas (kisas), curi dan zana

Malaysia telah lama mewujudkan Menteri si Jbatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam dan badan – badan berkanuh yang menjaga muslihat umat Islam dan sebagainaya.

. Kerana Perlembagaan Persekutuan menetapkan Raja – Raja Melayu menjadi ketua agama Islam di negeri masing – masing, maka kauasa mentreri atas hal ehwal Islam terbatas. Kuasa menteri hanya di negeri – negeri yang kuasa Raja Melayunya, di bawah Yang Dipertuan Agong sahaja. Iaitu Walayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang.

IDEOLOGI PO;ITIK

MALAYSIA

BERDASARKAN ISLAM

Sejak lama dulu hingga kini yang ditentang oleh UMNO dan parti –parti komponannya dan individu bukan Islam dalam parti – parti lain, ialah ideology politik Malaysia berdasarkan Islasm , iaitu mengikut Quran dan Suannah. Tetapi saya melaihat, tidak semua ahli UMNO turut menentang. Mereka mempunyai pendiriaan yang sama dengan ahli – ahli PAS.

Apabila para ilmuan muda Islam atau ulama menyertai UMNO dan kesedaran betapa perlunya politik berideologikan Islam untuk memperetahankan bangsa Melayu, maka genarasi UMNO akan datangm mungkin 20 - 50 lagi, tentulah sama fikir dan sama pedapat dengan Pas untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara Islam.

Sesasungguhanya, politik nasionalis, kapitalis dan sosialis tidak akan menjamin satu satu bangsa itu kekal, kecualilah Negara itu tidak ada bangsa- bangsas lain yang diberi hak, seperti Negara Ciana, Iran dan lain.

Untuk menjami bangsa Melayu terus wujud dan agama Islam berperanan dalam semua bidang kehidupan, maka PAS mestilah terus bnerjuang menegakakan Negara Islam, tetapi hendaklah berhati - hati menjalin persahabatan dengan orang – orang yang menentang kewujudan Negara Islam dan mereka yang musrikin yang mengejek dan mempermainkan agama Allah itu.

Firman Alalah dalam Quran, bermasud: Jangan kalian mengambil untuk jadi pemimpin orang – orang yang mengejek dan mempermaiakan agama islam dan mengejek agama Islam, jika akalian benar – bernar beriman. (al Maidah:57).

Kita melihat pada hari ini, orang - orang keturunan pendatang yang menentang kewujudan Negara Islam di Malaysia, ialah mereka yang jahil tentang Islam atau tidak pernah bersua dengan ilmu pengetahuan Islam atau tidak mahu orang Melayu bangun sebagai satu bangsa berdaulat kerana mereka yakin anak cucu mereka akan dapat menguasai negara ini seperti yang telah berlaku di Singapura.

No comments: