Thursday, July 1, 2010

QURAN


ORANG BERSUMPAH

Sesungguhnya, Penguasa (Allah) anda, Dia paling mengetahui siapa yang sesat dari jalan – Nya; dan Dialah yang peling mgnetahui orang – orang yang mendapat hidayat (petunjuk).

Maka jangan anda ikuti orang – orang yang mendustakan (ayat – ayat Quran). Maka mereka menginginkan agar anda bersikap lunak (bertolal ansur), lalu mereka juga bersikap klunak (bertolaka ansur dan tarik tali).

Anda jangan mengikuti (taat) setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.

Yang banyak nencela, yang kian ke sana kemari menabur fitnah.

Yang enggan berbuat baik ( mengikut petunjuak Allah dalam Quran), Yang melampui batas lagi banyak dosa.

Yang kuku kasar (berakuasa), selaian dari itu terkenal kekejamannya.

Kerana dia mempunyai banyak harta dan banyak anak (pengikut). – al Qalam: 1 – 14.

No comments: