Thursday, July 8, 2010

QURAN

MUHAMMAD

Orang – orang kafir (mereka yang mengikut para nabir terdahulu, penyembah berhala dan tidak menganut sebarang agama) dan mengahalangi orang – orang lain dari jalan Allah ( ibadat, urusan kehidupan – rumah tangga, social, ekonomi, politik dan lain), Allah menjadikan pekerjaan (urusan) mereka sia – sia ( mengalami kucar - kacir dan kerugian).
Dan mereka yang beriman, melakukan perbuatan baik dan mempercayai (wahyu – semua ayat dan kalimat dalam Quran) yang diturunkan kepada Muhammad dan (mengaku) itu satu kebenaran dari Penguasa (Allah), Allah akan menutupi (serta mengelakkan) kesalahan dan memperbaiki keadaan (segala urusan kehidupan dan Negara) mereka.
Demikian itu disebabkan mereka yang kafir itu mengikuti kepelsuan, dan mereka yang beriman mengikiut kebenaran dari Penguasan (Allah) mereka. Begitulah Allah membuat contoh untuk pelajaran bagi umatr manusia. – Muhammad: 1 – 3.
* Bagi para remaja - teruna dan dara yang beriman kepada Allah, pada tiap - tiap lepas sembahyang fardu Isya, bacalah surah: Muhammad, al Wagi'ah, al Hasyr atau al Mulk. Insya Allah akan dielakkan oleh Allah dari sebarang keburukan dan kecelakaan.

No comments: